Bauchemie

Huzar - zaprawa murarska do klinkieru z trasem

Huzar - zaprawa murarska do klinkieru z trasem

Huzar

Kategorie: Fuge für Klinker

Produkt #: 20713

PreisStückpreis 14,14zł22,00złfür Paket   1.00 PaketVerkaufseinheit

PreisNETTO 14,14zł22,00zł PreisBRUTTO 17,39zł27,06zł

In den Warenkorb Bestellen Sie bitte ein Vielfaches von: 1

Zur Wunschliste hinzufügen Auf die Vergleichsliste Fragen zum Produkt


Einen Fehler in der Beschreibung melden »Produktbeschreibung

Zaprawa do wznoszenia murów z cegieł licowych, z jednoczesnym spoinowaniem, oraz do murowania ogrodzeń, fundamentów, studzienek, ścian konstrukcyjnych i kominów z cegieł klinkierowych. Zaprawą można również wypełniać fugi o szerokości do 30 mm między cegłami i płytkami elewacyjnymi. Dzięki zastosowaniu trasu zaprawa jest odporna na powstawanie wykwitów solnych. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Przygotowanie podłoża: Elementy murowe

Czyste, suche i nieuszkodzone cegły licowe lub klinkierowe.

Sposób użycia

Zawartość worka wymieszać mechanicznie lub ręcznie z podaną ilością czystej, chłodnej wody do uzyskania jednorodnej mieszaniny i konsystencji. Murować na pełną spoinę. Zaprawę nanosić kielnią i po wyrównaniu nadmiar usunąć. Po wstępnym stężeniu zaprawy w murze ukształtować spoinę do odpowiedniego profilu za pomocą fugownicy. Zużyć w ciągu 3 godzin od wymieszania z wodą. W przypadku zgęstnienia zaprawy w tym czasie należy ją ponownie intensywnie wymieszać nie dolewając wody. Przedozowanie wody wydłuży czas wiązania oraz pogorszy wszystkie cechy zaprawy między innymi przyczepność i wytrzymałość, może być także przyczyną powstania wykwitów na licu muru lub przebarwienia spoin. Prace należy prowadzić z dużą starannością, a ewentualne zabrudzenia muru usuwać natychmiast na sucho. Zaleca się używanie czystych, nierdzewnych narzędzi.

Narzędzia

Betoniarka, mieszarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, kielnia, fugownica, szczotka, pojemnik na zaprawę, naczynie do odmierzania wody.

Warunki wykonania

Prace wykonywać przy temperaturze otoczenia od +5°C do +25°C. Do zaprawy nie wolno dodawać innych substancji. Świeży mur zabezpieczać przez minimum 7 dni przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych przykrywając go folią. Murów licowych nie wykonywać w dni mgliste, deszczowe lub upalne.

Przechowywanie

W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach - 12 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed zawilgoceniem w czasie transportu i składowania.

Uwagi

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury (20±2)°C i wilgotności względnej (65±5)%. W innych warunkach czas zużycia może ulec zmianie. Produkt działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe. Należy stosować odpowiednie środki ochrony oczu, dróg oddechowych i skóry. Po wymieszaniu z wodą daje odczyn alkaliczny. W razie zabrudzenia oczu należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Narzędzia czyścić wodą. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.

Zalecenia ogólne

Prace murarskie prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP.

Dane techniczne

  • klasa M5 / typ G
  • właściwa ilość wody ok. od 3 do 3,5 dm3/25kg, ok. 0,13 dm3/kg
  • początkowa wytrzymałość na ścinanie >= 0,15 MPa
  • zużycie przy spoinie 10 mm w zależności od grubości mur
  • współczynnik przepuszczalności pary wodnej - 5/20

Technische Daten

Betrag in Kästchen:
25 kg
brandklasse - brandverhalten:
A1
brandklasse - brandverhalten:
A1
Chloridgehalt:
≤ 0,1 %
Druckfestigkeit [MPa]:
≥ 5,0 MPa
Haltbarkeit - Widerstand:
mrozoodporna
kg pro Palette:
1200 kg
Leistung:
ok. 15 dm3 z 25 kg
Leistung:
ok. 0,6 dm3 z 1 kg
Schüttdichte:
1,5 kg/dm³
Verarbeitungstemperatur:
5 - 25 °C
Verschleiß:
spoina: 10mm, 1/2 cegły pełnej (12 cm): 35 kg/m2
Verschleiß:
spoina: 10mm, 1 cegły pełnej (25 cm): 85 kg/m2
Wasseraufnahme:
<= 0,3 kg/(m2*min0,5)
Zeitaufwand:
180 min.
Zusammensetzung:
mieszanina cementu, piasku, trasu i pigmentów oraz dodatków mineralnych i domieszek
kolor:
grau

Zubehör