Construction chemicals

Weber - samopoziomujący podkład podłogowy Floor Level

Weber - samopoziomujący podkład podłogowy Floor Level

Weber - Maxit

Category: screed

product #: 22477

Priceunit price 39,90zł50,00złfor item   1.00 itemsales unit

PriceNET 39,90zł50,00zł PriceGROSS 49,08zł61,50zł

Add to cart Order multiples of: 1

Add to wish list Add to Compare Ask about product


Report an error in description »Product description

Cementowy, samopoziomujący podkład podłogowy, w formie suchej mieszanki, gotowy do użycia po wymieszaniu z wodą. Wyrób zgodny z PN-EN 13813; modyfikowany polimerami; CT-C20-F4

Zastosowanie

 • Do wykonywania na podłożach betonowych, jastrychach cementowych itp. wypoziomowanych podkładów pod posadzki - płytki ceramiczne, kamienne, panele, grube wykładziny dywanowe itp.
 • Do stosowania wewnątrz budynków w mieszkaniach, hotelach, biurach, szpitalach, szkołach, sklepach, kinach itp. obiektach użyteczności publicznej.

Podkładu z weber.floor LEVEL nie zaleca się eksploatować bez wyżej wymienionych warstw posadzkowych. Pod cienkie wykładziny dywanowe, PVC, linoleum podkład dodatkowo wygładzić np. zaprawą weber.floor 4010.

Właściwości

 • samopoziomujący
 • do układania w grubszych warstwach
 • ruch pieszy po 6-8 godzinach
 • do układania ręcznego i maszynowego
 • dzięki niskiej alkaliczności doskonale współpracuje ze wszystkimi klejami do wykładzin
 • do stosowania wewnątrz budynków
 • ekologiczny, o bardzo niskiej emisji

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być nośne, twarde, stabilne, suche i wolne od zanieczyszczeń osłabiających wiązanie (np. tłuszcze, bitumy, pyły, kurz, kleje, resztki farb i zapraw). Wytrzymałość podłoża na odrywanie powinna wynosić min.
1,0 N/mm2. Otwory w stropie uszczelnić, aby nie dopuścić do wyciekania zaprawy. Podłoże dokładnie odkurzyć i zagruntować weber.floor 4716 lub weber PG201.

Gruntowanie weber.floor 4716 (dolewać preparat do wody):

 • podłoża betonowe - koncentrat wymieszany z wodą w proporcji 1:3 (grunt : woda),
 • podłoża chłonne (np. porowaty beton, jastrychy cemen-towe) - pierwsze gruntowanie 1:5, drugie 1:3.

Gruntowanie weber PG201 (zawartość opakowania przed użyciem wymieszać):

 • podłoża betonowe gruntować bez rozcieńczania,
 • podłoża chłonne gruntować dwukrotnie - pierwsze wykonać gruntem rozcieńczonym z wodą w proporcji 2:1, drugie - bez rozcieńczania.

Przygotowany grunt wylewać na podłoże i równomiernie rozprowadzać przy użyciu miękkiej szczotki. Niedopuszczalne jest pozostawianie nadmiaru środka gruntującego w zagłębieniach. Grunt pozostawić do wyschnięcia (ok. 3-5 godzin). Warstwa gruntująca zwiększa przyczepność zaprawy do podłoża, ułatwia jej poziomowanie, zapobiega powstaniu pęcherzy powietrznych i odwodnieniu zaprawy przed związaniem. Szczegółowe informacje na temat gruntowania zawarte są w kartach technicznych preparatów gruntujących. Wokół ścian, słupów, rur itp. wykonać dylatacje obwodowe stosując np. taśmę dylatacyjną weber.floor 4960.


Attachments