Bauchemie

Baumit - zaprawa sztukatorska drobnoziarnista Stuccoco Feinzug FF 89

Baumit - zaprawa sztukatorska drobnoziarnista Stuccoco Feinzug FF 89

Baumit

Kategorie:

Produkt #: 25396

PreisStückpreis 67,16zł92,50złfür Paket   1.00 PaketVerkaufseinheit

PreisNETTO 67,16zł92,50zł PreisBRUTTO 82,61zł113,78zł

In den Warenkorb Bestellen Sie bitte ein Vielfaches von: 1

Zur Wunschliste hinzufügen Auf die Vergleichsliste Fragen zum Produkt


Einen Fehler in der Beschreibung melden »Produktbeschreibung

Stuccoco Feinzug FF 89 jest szybkowiążącą zaprawą drobnoziarnistą, którą można stosować jako idealną powłokę do rdzeni (podkładów) stiukowych ze Stuccoco Grobzug FG 88. Ponadto nadaje się ona także do stosowania jako materiał do napraw starych, wiązanych cementem elementów sztukatorskich. Zaprawa może być wykorzystywana do prac na stole lub na ścianie. Zaprawa nadaje się do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Stuccoco Feinzug FF 89 nie nadaje się do prac sztukatorskich na systemach ociepleniowych, na których należy wykorzystywać kształtki wytłaczane z polistyrenu itp. produkty.
Stuccoco Feinzug FF 89 gwarantuje oprócz łatwego ciągnienia i niewielkiej skłonności do skurczu szybkie wiązanie materiału. Drobne uziarnienie pozwala uzyskiwać gładkie powłoki na rdzeniach (podkładach) stiukowych już przy grubości warstwy maks. 2 – 3 mm. Dodatki hydrofobowe umożliwiają wykorzystanie zaprawy w zastosowaniach zewnętrznych i strefach wilgotnych.
Stuccoco Feinzug FF 89 nie zawiera żadnych składników wywołujących korozję (chlorków).

Dane techniczne

 • wytrzymałość na ściskanie (28 dni): 3,6 - 7,5N/mm²,
 • czas użycia: ok. 30 min. przy 20°C/wilgotność pow. 65%,
 • czas wiązania: ok. 2 godz. przy 20°C/wilgotność pow. 65%,
 • maksymalna grubość warstwy: 2-3 mm,
 • wyrób posiada wymagane dokumenty uprawniające do stosowania.

Uwaga

 • drażniący
 • Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę
 • Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu
 • Chronić przed dziećmi
 • Nie wdychać pyłu
 • Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
 • Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza
 • Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy
 • W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę

Technische Daten

Betrag in Kästchen:
25 kg
Granulation:
0 - 0,4 mm
Leistung:
ok. 19 l/worek
Wasserverbrauch:
5 - 5,5 l/worek

Zubehör

Informationsquelle Bilder, Videos, Dokumente und Produktbeschreibungen stammen aus dem Web - Baumit