Construction chemicals

Baumit - zaprawa sztukatorska drobnoziarnista Stuccoco Feinzug FF 89

Baumit - zaprawa sztukatorska drobnoziarnista Stuccoco Feinzug FF 89

Baumit

Category: stucco mortars

product #: 25396

Priceunit price 67,16zł92,50złfor package   1.00 packagesales unit

PriceNET 67,16zł92,50zł PriceGROSS 82,61zł113,78zł

Add to cart Order multiples of: 1

Add to wish list Add to Compare Ask about product


Report an error in description »Product description

Stuccoco Feinzug FF 89 jest szybkowiążącą zaprawą drobnoziarnistą, którą można stosować jako idealną powłokę do rdzeni (podkładów) stiukowych ze Stuccoco Grobzug FG 88. Ponadto nadaje się ona także do stosowania jako materiał do napraw starych, wiązanych cementem elementów sztukatorskich. Zaprawa może być wykorzystywana do prac na stole lub na ścianie. Zaprawa nadaje się do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Stuccoco Feinzug FF 89 nie nadaje się do prac sztukatorskich na systemach ociepleniowych, na których należy wykorzystywać kształtki wytłaczane z polistyrenu itp. produkty.
Stuccoco Feinzug FF 89 gwarantuje oprócz łatwego ciągnienia i niewielkiej skłonności do skurczu szybkie wiązanie materiału. Drobne uziarnienie pozwala uzyskiwać gładkie powłoki na rdzeniach (podkładach) stiukowych już przy grubości warstwy maks. 2 – 3 mm. Dodatki hydrofobowe umożliwiają wykorzystanie zaprawy w zastosowaniach zewnętrznych i strefach wilgotnych.
Stuccoco Feinzug FF 89 nie zawiera żadnych składników wywołujących korozję (chlorków).

Dane techniczne

 • wytrzymałość na ściskanie (28 dni): 3,6 - 7,5N/mm²,
 • czas użycia: ok. 30 min. przy 20°C/wilgotność pow. 65%,
 • czas wiązania: ok. 2 godz. przy 20°C/wilgotność pow. 65%,
 • maksymalna grubość warstwy: 2-3 mm,
 • wyrób posiada wymagane dokumenty uprawniające do stosowania.

Uwaga

 • drażniący
 • Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę
 • Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu
 • Chronić przed dziećmi
 • Nie wdychać pyłu
 • Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
 • Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza
 • Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy
 • W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę

Technical data

amount in box:
25 kg
granulation:
0 - 0,4 mm
performance:
ok. 19 l/worek
water consumption:
5 - 5,5 l/worek

Attachments

source of information pictures, videos, documents and product descriptions come from the web - Baumit