Category

Baumit - zaprawa sztukatorska Stuccoco Mono SM 86

Baumit - zaprawa sztukatorska Stuccoco Mono SM 86

manufacturer: Baumit

Category: adhesives for polystyrene foam

product #: 25393

Order multiples of: 1 Add to cart
price-list
net unit price
110,30zł
for package
discount price
net unit price
73,47zł
for package
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 package
unit
trading
1.00 package
total price
net list price
110,30zł
for 1.00 package
total price
discounted net price
73,47zł
for 1.00 package
price-list
gross unit price
135,67zł
for package
discount price
gross unit price
90,37zł
for package
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 package
unit
trading
1.00 package
total price
gross list price
135,67zł
for 1.00 package
total price
gross discount price
90,37zł
for 1.00 package

Product description

Stuccoco Mono SM 86 jest mineralną zaprawa sztukatorską do wytwarzania jednowarstwowych profili (np. obramowań) na stole sztukatorskim (maks. wysokość: 50 mm, maks. szerokość: 100 mm), do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Zaprawa jest przeznaczona do prac na stole. Praca na ścianie jest ze względu na bardzo krótki czas wiązania możliwa z ograniczeniami (reprofilacja). Specjalna receptura i drobne ziarno umożliwiają szybkie wykonywanie profili ciągnionych. Stuccoco Mono SM 86 gwarantuje oprócz dobrej trwałości kształtu także niewielką skłonność do skurczu, łatwe ciągnienie oraz szybkie wiązanie materiału. Dzięki szybkiemu wiązaniu i kruszywom
mineralnym zaprawa ta nadaje się także do maszynowego wytwarzania profili, np. specjalnymi maszynami do ciągnięcia gzymsów. Dodatki hydrofobowe umożliwiają wykorzystanie profili w zastosowaniach zewnętrznych i strefach wilgotnych. Stuccoco Mono SM 86 nie zawiera żadnych składników wywołujących korozję (chlorków).

Dane techniczne

 • wytrzymałość na ściskanie (28 dni): > 6 N/mm²,
 • wydajność: ok. 18 l/worek = ok. 720 l/t,
 • min. grubość warstwy: 15 mm,
 • czas użycia: ok. 20 min. przy 20°C/wilgotność pow. 65%,
 • czas wiązania: ok. 2 -3 godz. przy 20°C/wilgotność pow. 65%,
 • wyrób posiada wymagane dokumenty uprawniające do stosowania.

Uwaga

 • drażniący
 • Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę.
 • Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
 • Chronić przed dziećmi.
 • Nie wdychać pyłu.
 • Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
 • Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
 • Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
 • W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

Technical data

amount in box:
25 kg
granulation:
0 - 0,5 mm
performance:
ok. 18 l/worek
water consumption:
4,5 - 5,5 l/worek

Attachments

Customers also bought...