Botament - masa zalewowa do kotwień V 90

Botament - masa zalewowa do kotwień V 90

Producent: Botament

Kategoria: masy szpachlowe

Produkt nr: 31761

Zamawiana wielokrotność liczby: 1 Dodaj do koszyka
cennikowa cena
jednostkowa netto
3,25zł
za kg
promocyjna cena
jednostkowa netto
2,53zł
za kg
minimalna handlowa
ilość produktu
25.00 kg
jednostka
handlowa
25.00 kg
całkowita cena
cennikowa netto
81,25zł
za 25.00 kg
całkowita cena
promocyjna netto
63,25zł
za 25.00 kg
cennikowa cena
jednostkowa brutto
4,00zł
za kg
promocyjna cena
jednostkowa brutto
3,11zł
za kg
minimalna handlowa
ilość produktu
25.00 kg
jednostka
handlowa
25.00 kg
całkowita cena
cennikowa brutto
99,94zł
za 25.00 kg
całkowita cena
promocyjna brutto
77,80zł
za 25.00 kg

Opis produktu

V 90 to masa zalewowa hydraulicznie wiążąca, wykorzystywana do wypełniania miejsc kotwienia maszyn, fundamentów pod maszyny, konstrukcji stalowych i tym podobnych przy grubości warstw od 10 mm. Występuje jako produkt gotowy do użycia, wiążący bezskurczowo. Charakteryzuje się dużą przyczepnością do betonu i muru oraz nie zawiera chlorków.

Dane techniczne

 • mieszanina cementu z mineralnymi materiałami wypełniającymi i dodatkami tworzyw sztucznych
 • gęstość objętościowa ~ 2,2 kg/dm3
 • optymalna ilość wody 12-13%
 • proporcja mieszaniny 3,00-3,25 l wody/25 kg
 • czas obróbki ~ 30 min
 • grubość warstwy od 10 mm
 • pęcznienie około +0,05%
 • zużycie ~ 2,0 kg/dm3
 • temperatura obróbki oraz podłoża od +5°C do +30°C
 • wytrzymałość na ściskanie: po 24 h ~ 40 N/mm2; po 3 dniach ~ 55 N/mm2; po 7 dniach ~ 65 N/mm2; po 28 dniach ~ 75 N/mm2
 • wytrzymałość na zginanie: po 24 h ~ 5,5 N/mm2; po 3 dniach ~ 8,5 N/mm2; po 7 dniach ~ 8,5 N/mm2; po 28 dniach ~ 10,0 N/mm2
 • uziarnienie 0-3 mm 

Uwaga: Powyższe dane występują przy temperaturze 23°C oraz wilgotności względnej 50%.

Zastosowanie

 • wypełnianie miejsc kotwienia maszyn, fundamentów pod maszyny, łożysk mostowych, szyn jezdnych dźwigów, turbin, silników, maszyn drukarskich
 • wypełnianie przerw pomiędzy prefabrykatami lub pomiędzy betonem monolitycznym a prefabrykatem
 • wypełniania miejsc osadowienia kotew i stalowych części w betonie