Bauchemie

Ceresit - tynk renowacyjny podkładowy CR 61

Ceresit - tynk renowacyjny podkładowy CR 61

Ceresit

Kategorie: Restaurierung Systeme - Putz

Produkt #: 16475

PreisStückpreis 53,51zł65,00złfür Paket   1.00 PaketVerkaufseinheit

PreisNETTO 53,51zł65,00zł PreisBRUTTO 65,82zł79,95zł

In den Warenkorb Bestellen Sie bitte ein Vielfaches von: 1

Zur Wunschliste hinzufügen Auf die Vergleichsliste Fragen zum Produkt


Einen Fehler in der Beschreibung melden »Produktbeschreibung

Ceresit CR 61 służy do wykonywania podkładowych tynków renowacyjnych na zawilgoconych i zasolonych murach, betonach. Zaleca się by jego grubość wynosiła minimum 10 mm. Pozwala uzyskać suchą powierzchnię ścian piwnic i fasad. Przeznaczony jest specjalnie do obiektów zabytkowych, do renowacji zawilgoconych i zasolonych murów. CR 61 może być stosowany na dużych powierzchniach oraz do miejscowych napraw. Odpowiedni do podłoży o niewielkiej wytrzymałości o wysokim stopniu zasolenia. Tynk CR 61 z dodatkiem emulsji kontaktowej Ceresit CC 81 może stanowić ażurową obrzutkę zwiększającą przyczepność kolejnych warstw. Nie stosować na podłożach gipsowych, ani do zabezpieczenia murów przed wilgocią gruntową, wodą podskórną itp.

Dane techniczne

  • wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach wg DIN 1164: ok. 5,0 MPa
  • współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej µ wg DIN 52615: poniżej 18
  • zawartość porów powietrza w świeżej zaprawie wg DIN 52615: ok. 25 %
  • zawartość porów powietrza w związanej zaprawie wg DIN 52615: powyżej 45 %
  • produkt posiada wymagane dokumenty dopuszczające do stosowania.

Uwaga

Xi, Produkt drażniący. Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą


Technische Daten

Basis:
mieszanka hydraulicznych spoiw, wypełniaczy mineralnych i modyfikatorów
Betrag in Kästchen:
25 kg
kolor:
grau
Mischverhältnis:
ok. 6,75 l wody na 25 kg
Schüttdichte:
1,15 kg/dm³
stückzahl pro palette:
42 Stück
Verarbeitungstemperatur:
5 - 25 °C
Verschleiß:
ok. 9,0 kg/m2 na każdy cm grubości tynku (z 1 kg CR 61 uzyskuje się ok. 1,1 dm3 świeżej zaprawy)
Wärmeleitzahl λ:
0,22 W/mK
Zeitaufwand:
20 min.

Zubehör