Ceresit - tynk renowacyjny podkładowy CR 61

Ceresit - tynk renowacyjny podkładowy CR 61

manufacturer: Ceresit

Category: systems renovation - plasters

product #: 16475

Order multiples of: 1 Add to cart
price-list
net unit price
71,40zł
for package
discount price
net unit price
63,26zł
for package
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 package
unit
trading
1.00 package
total price
net list price
71,40zł
for 1.00 package
total price
discounted net price
63,26zł
for 1.00 package
price-list
gross unit price
87,82zł
for package
discount price
gross unit price
77,81zł
for package
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 package
unit
trading
1.00 package
total price
gross list price
87,82zł
for 1.00 package
total price
gross discount price
77,81zł
for 1.00 package

Product description

Ceresit CR 61 służy do wykonywania podkładowych tynków renowacyjnych na zawilgoconych i zasolonych murach, betonach. Zaleca się by jego grubość wynosiła minimum 10 mm. Pozwala uzyskać suchą powierzchnię ścian piwnic i fasad. Przeznaczony jest specjalnie do obiektów zabytkowych, do renowacji zawilgoconych i zasolonych murów. CR 61 może być stosowany na dużych powierzchniach oraz do miejscowych napraw. Odpowiedni do podłoży o niewielkiej wytrzymałości o wysokim stopniu zasolenia. Tynk CR 61 z dodatkiem emulsji kontaktowej Ceresit CC 81 może stanowić ażurową obrzutkę zwiększającą przyczepność kolejnych warstw. Nie stosować na podłożach gipsowych, ani do zabezpieczenia murów przed wilgocią gruntową, wodą podskórną itp.

Dane techniczne

  • wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach wg DIN 1164: ok. 5,0 MPa
  • współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej µ wg DIN 52615: poniżej 18
  • zawartość porów powietrza w świeżej zaprawie wg DIN 52615: ok. 25 %
  • zawartość porów powietrza w związanej zaprawie wg DIN 52615: powyżej 45 %
  • produkt posiada wymagane dokumenty dopuszczające do stosowania.

Uwaga

Xi, Produkt drażniący. Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą


Technical data

amount in box:
25 kg
application temperature range:
5 - 25 °C
base:
mieszanka hydraulicznych spoiw, wypełniaczy mineralnych i modyfikatorów
bulk density:
1,15 kg/dm³
color:
grey
expenditure:
ok. 9,0 kg/m2 na każdy cm grubości tynku (z 1 kg CR 61 uzyskuje się ok. 1,1 dm3 świeżej zaprawy)
mixing ratio:
ok. 6,75 l wody na 25 kg
number of pieces per pallet:
42 item
thermal conductivity λ:
0,22 W/mK
time consumption:
20 min.

Attachments