Construction chemicals

Ceresit - zaprawa do klinkieru CT 32

Ceresit - zaprawa do klinkieru CT 32

Ceresit

Category: fugue for clinker

product #: 16495

Priceunit price 21,62zł26,15złfor package   1.00 packagesales unit

PriceNET 21,62zł26,15zł PriceGROSS 26,59zł32,16zł

Add to cart Order multiples of: 1

Add to wish list Add to Compare Ask about product


Report an error in description »Product description

Zaprawa Ceresit CT 32 służy do murowania, spoinowania ścian konstrukcyjnych, fundamentowych, elewacyjnych, kominów, ogrodzeń, elementów małej architektury z cegły klinkierowej. Zaprawa może również służyć do spoinowania płytek klinkierowych o grubości do 30 mm.

Dane techniczne

  • Czas zachowania właściwości roboczych (wg PN-EN   998-2:2004): > 180 min,
  • Zawartość powietrza (wg PN-EN 998-2:2004): < 30 %,
  • Wytrzymałość na ściskanie (wg PN-EN 998-2:2004):   M10,
  • Wytrzymałość spoiny (wg PN-EN 998-2:2004): 0,15   N/mm2 (wartość tab.),
  • Współczynnik przepuszczania pary wodnej (wg PN-EN   998-2:2004) µ: 15/35,
  • Gęstość (wg PN-EN 998-2:2004): 1610 kg/m3,
  • Współczynnik przewodzenia ciepła przy 50 %   wilgotności (wg PN-EN 998-2:2004)  10,dry: 0,67 W/mK   (wartość tab.),
  • Wyrób zgodny z normą PN-EN 998-2:2004, posiada atest   Państwowego Zakładu Higieny HK/B/0220/01/2004.

Uwaga

Xi, Produkt drażniący. Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.


Technical data

amount in box:
25 kg
application temperature range:
5 - 25 °C
base:
mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami
chloride content:
< 0,03 %
consumption [kg/dm3]:
2 kg/dm3
density:
1610 kg/m³
mixing ratio:
2,5÷3,75 l wody na 25 kg
number of pieces per pallet:
42 item
water absorption:
< 0,1 kg/m2min0,5

Attachments

source of information pictures, videos, documents and product descriptions come from the web - Ceresit