Ceresit - zaprawa do klinkieru CT 32

Ceresit - zaprawa do klinkieru CT 32

manufacturer: Ceresit

Category: fugue for clinker

product #: 16495

Order multiples of: 1 Add to cart
price-list
net unit price
28,70zł
for package
discount price
net unit price
25,43zł
for package
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 package
unit
trading
1.00 package
total price
net list price
28,70zł
for 1.00 package
total price
discounted net price
25,43zł
for 1.00 package
price-list
gross unit price
35,30zł
for package
discount price
gross unit price
31,28zł
for package
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 package
unit
trading
1.00 package
total price
gross list price
35,30zł
for 1.00 package
total price
gross discount price
31,28zł
for 1.00 package

Product description

Zaprawa Ceresit CT 32 służy do murowania, spoinowania ścian konstrukcyjnych, fundamentowych, elewacyjnych, kominów, ogrodzeń, elementów małej architektury z cegły klinkierowej. Zaprawa może również służyć do spoinowania płytek klinkierowych o grubości do 30 mm.

Dane techniczne

  • Czas zachowania właściwości roboczych (wg PN-EN   998-2:2004): > 180 min,
  • Zawartość powietrza (wg PN-EN 998-2:2004): < 30 %,
  • Wytrzymałość na ściskanie (wg PN-EN 998-2:2004):   M10,
  • Wytrzymałość spoiny (wg PN-EN 998-2:2004): 0,15   N/mm2 (wartość tab.),
  • Współczynnik przepuszczania pary wodnej (wg PN-EN   998-2:2004) µ: 15/35,
  • Gęstość (wg PN-EN 998-2:2004): 1610 kg/m3,
  • Współczynnik przewodzenia ciepła przy 50 %   wilgotności (wg PN-EN 998-2:2004)  10,dry: 0,67 W/mK   (wartość tab.),
  • Wyrób zgodny z normą PN-EN 998-2:2004, posiada atest   Państwowego Zakładu Higieny HK/B/0220/01/2004.

Uwaga

Xi, Produkt drażniący. Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.


Technical data

amount in box:
25 kg
application temperature range:
5 - 25 °C
base:
mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami
chloride content:
< 0,03 %
consumption [kg/dm3]:
2 kg/dm3
density:
1610 kg/m³
mixing ratio:
2,5÷3,75 l wody na 25 kg
number of pieces per pallet:
42 item
water absorption:
< 0,1 kg/m2min0,5

Attachments