Construction chemicals

Dolina Nidy - gips szpachlowy

Dolina Nidy - gips szpachlowy

Dolina Nidy

Category: gypsum

product #: 23894

Priceunit price 19,71zł26,25złfor package   1.00 packagesales unit

PriceNET 19,71zł26,25zł PriceGROSS 24,24zł32,29zł

Add to cart Order multiples of: 1

Add to wish list Add to Compare Ask about product


Report an error in description »Product description

Gips Szpachlowy jest uniwersalnym spoiwem gipsowym do wykonywania gładzi na ścianach i sufitach, oraz do prac remontowych polegających na uzupełnianiu ubytków oraz wypełnianiu drobnych rys i pęknięć wewnątrz budynku. Może być również stosowany do montażu prefabrykatów gipsowych oraz mocowania narożników aluminiowych. Przeznaczony jest na typowe podłoża mineralne, takie jak beton, tynk cementowy, cementowo-wapienny i gipsowy oraz płyty gipsowo-kartonowe. Spoiwa tego nie stosuje się na podłoża drewniane, metalowe i z tworzyw sztucznych.

Dane techniczne

  • maksymalna grubość jednej warstwy: 5 mm,
  • wilgotność w pomieszczeniu: do 70%,
  • przyczepność do podłoża: min. 0,1 N/mm2,
  • wytrzymałość na zginanie: min. 1,0 N/mm2,
  • wytrzymałość na ściskanie: min. 2,0 N/mm2,
  • okres przydatności do użycia: 12 miesięcy,
  • wyrób posiada wymagane dokumenty uprawniające do stosowania.

Uwaga

Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nie wprowadzać do kanalizacji. Nosić odpowiednią odzież ochronną i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.


Technical data

application temperature range:
5 - 25 °C
expenditure:
1 kg/m²
fire classification - reaction to fire:
A1
mixing ratio:
ok. 0,70 l wody na 1 kg suchej mieszanki
start setting time:
20 min.
substrate temperature:
5 - 25 °C
thickness:
5 mm
uptime:
60 min.
amount in box:
25 kg
kilograms per pallet:
1000 kg
mixing ratio:
ok. 17,50 l wody na 25 kg suchej mieszanki

Attachments

source of information pictures, videos, documents and product descriptions come from the web - Dolina Nidy