Dolina Nidy - gips szpachlowy

Dolina Nidy - gips szpachlowy

manufacturer: Dolina Nidy

Category: gypsum

product #: 23894

Order multiples of: 1 Add to cart
price-list
net unit price
27,56zł
for package
discount price
net unit price
21,10zł
for package
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 package
unit
trading
1.00 package
total price
net list price
27,56zł
for 1.00 package
total price
discounted net price
21,10zł
for 1.00 package
price-list
gross unit price
33,90zł
for package
discount price
gross unit price
25,95zł
for package
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 package
unit
trading
1.00 package
total price
gross list price
33,90zł
for 1.00 package
total price
gross discount price
25,95zł
for 1.00 package

Product description

Gips Szpachlowy jest uniwersalnym spoiwem gipsowym do wykonywania gładzi na ścianach i sufitach, oraz do prac remontowych polegających na uzupełnianiu ubytków oraz wypełnianiu drobnych rys i pęknięć wewnątrz budynku. Może być również stosowany do montażu prefabrykatów gipsowych oraz mocowania narożników aluminiowych. Przeznaczony jest na typowe podłoża mineralne, takie jak beton, tynk cementowy, cementowo-wapienny i gipsowy oraz płyty gipsowo-kartonowe. Spoiwa tego nie stosuje się na podłoża drewniane, metalowe i z tworzyw sztucznych.

Dane techniczne

  • maksymalna grubość jednej warstwy: 5 mm,
  • wilgotność w pomieszczeniu: do 70%,
  • przyczepność do podłoża: min. 0,1 N/mm2,
  • wytrzymałość na zginanie: min. 1,0 N/mm2,
  • wytrzymałość na ściskanie: min. 2,0 N/mm2,
  • okres przydatności do użycia: 12 miesięcy,
  • wyrób posiada wymagane dokumenty uprawniające do stosowania.

Uwaga

Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nie wprowadzać do kanalizacji. Nosić odpowiednią odzież ochronną i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.


Technical data

application temperature range:
5 - 25 °C
expenditure:
1 kg/m²
fire classification - reaction to fire:
A1
mixing ratio:
ok. 0,70 l wody na 1 kg suchej mieszanki
start setting time:
20 min.
substrate temperature:
5 - 25 °C
thickness:
5 mm
uptime:
60 min.
amount in box:
25 kg
kilograms per pallet:
1000 kg
mixing ratio:
ok. 17,50 l wody na 25 kg suchej mieszanki

Attachments