Bauchemie

Dolina Nidy - gips szpachlowy F

Dolina Nidy - gips szpachlowy F

Dolina Nidy

Kategorie:

Produkt #: 23888

PreisStückpreis 9,32zł11,75złfür Paket   1.00 PaketVerkaufseinheit

PreisNETTO 9,32zł11,75zł PreisBRUTTO 11,46zł14,45zł

In den Warenkorb Bestellen Sie bitte ein Vielfaches von: 1

Zur Wunschliste hinzufügen Auf die Vergleichsliste Fragen zum Produkt


Einen Fehler in der Beschreibung melden »Produktbeschreibung

Gips szpachlowy F przeznaczony jest do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych z użyciem taśm zbrojących, maskowania wkrętów oraz do wypełniania niewielkich ubytków na tynkach gipsowych wewnątrz budynku. Spoiwa tego nie stosuje się na podłoża drewniane, metalowe i z tworzyw sztucznych.

Dane techniczne

  • wilgotność w pomieszczeniu: do 70%,
  • przyczepność do podłoża: min. 0,25 N/mm2,
  • wytrzymałość na zginanie: min. 50 N,
  • okres przydatności do użycia: 12 miesięcy,
  • wyrób posiada wymagane dokumenty uprawniające do stosowania.
  • Uziarnienie:
    • pozostałość na sicie 0,315 mm – 0,0 %
    • pozostałość na sicie 0,2 mm nie więcej niż 1%

Uwaga

Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nie wprowadzać do kanalizacji. Nosić odpowiednią odzież ochronną i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.


Technische Daten

Betriebszeit:
60 min.
brandklasse - brandverhalten:
A1
Dicke:
10 mm
Mischverhältnis:
ok. 0,80 l wody na 1 kg suchej mieszanki
starten Abbindezeit:
60 - 180 min.
Untergrundtemperatur:
5 - 25 °C
Untergrundtemperatur:
5 - 25 °C
Verarbeitungstemperatur:
5 - 25 °C
Verarbeitungstemperatur:
5 - 25 °C
Betrag in Kästchen:
5 kg
kg pro Palette:
600 kg
Mischverhältnis:
ok. 4,00 l wody na 5 kg suchej mieszanki

Zubehör

Informationsquelle Bilder, Videos, Dokumente und Produktbeschreibungen stammen aus dem Web - Dolina Nidy