Construction chemicals

Dolina Nidy - gips szpachlowy F

Dolina Nidy - gips szpachlowy F

Dolina Nidy

Category: gypsum

product #: 23888

Priceunit price 9,32zł11,75złfor package   1.00 packagesales unit

PriceNET 9,32zł11,75zł PriceGROSS 11,46zł14,45zł

Add to cart Order multiples of: 1

Add to wish list Add to Compare Ask about product


Report an error in description »Product description

Gips szpachlowy F przeznaczony jest do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych z użyciem taśm zbrojących, maskowania wkrętów oraz do wypełniania niewielkich ubytków na tynkach gipsowych wewnątrz budynku. Spoiwa tego nie stosuje się na podłoża drewniane, metalowe i z tworzyw sztucznych.

Dane techniczne

  • wilgotność w pomieszczeniu: do 70%,
  • przyczepność do podłoża: min. 0,25 N/mm2,
  • wytrzymałość na zginanie: min. 50 N,
  • okres przydatności do użycia: 12 miesięcy,
  • wyrób posiada wymagane dokumenty uprawniające do stosowania.
  • Uziarnienie:
    • pozostałość na sicie 0,315 mm – 0,0 %
    • pozostałość na sicie 0,2 mm nie więcej niż 1%

Uwaga

Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nie wprowadzać do kanalizacji. Nosić odpowiednią odzież ochronną i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.


Technical data

application temperature range:
5 - 25 °C
application temperature range:
5 - 25 °C
fire classification - reaction to fire:
A1
mixing ratio:
ok. 0,80 l wody na 1 kg suchej mieszanki
start setting time:
60 - 180 min.
substrate temperature:
5 - 25 °C
substrate temperature:
5 - 25 °C
thickness:
10 mm
uptime:
60 min.
amount in box:
5 kg
kilograms per pallet:
600 kg
mixing ratio:
ok. 4,00 l wody na 5 kg suchej mieszanki

Attachments

source of information pictures, videos, documents and product descriptions come from the web - Dolina Nidy