Dolina Nidy - gips szpachlowy F

Dolina Nidy - gips szpachlowy F

Producent: Dolina Nidy

Kategoria: gipsu

Produkt nr: 23888

Zamawiana wielokrotność liczby: 1 Dodaj do koszyka
cennikowa cena
jednostkowa netto
12,34zł
za opakowanie
promocyjna cena
jednostkowa netto
9,93zł
za opakowanie
minimalna handlowa
ilość produktu
1.00 opakowanie
jednostka
handlowa
1.00 opakowanie
całkowita cena
cennikowa netto
12,34zł
za 1.00 opakowanie
całkowita cena
promocyjna netto
9,93zł
za 1.00 opakowanie
cennikowa cena
jednostkowa brutto
15,18zł
za opakowanie
promocyjna cena
jednostkowa brutto
12,21zł
za opakowanie
minimalna handlowa
ilość produktu
1.00 opakowanie
jednostka
handlowa
1.00 opakowanie
całkowita cena
cennikowa brutto
15,18zł
za 1.00 opakowanie
całkowita cena
promocyjna brutto
12,21zł
za 1.00 opakowanie

Opis produktu

Gips szpachlowy F przeznaczony jest do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych z użyciem taśm zbrojących, maskowania wkrętów oraz do wypełniania niewielkich ubytków na tynkach gipsowych wewnątrz budynku. Spoiwa tego nie stosuje się na podłoża drewniane, metalowe i z tworzyw sztucznych.

Dane techniczne

  • wilgotność w pomieszczeniu: do 70%,
  • przyczepność do podłoża: min. 0,25 N/mm2,
  • wytrzymałość na zginanie: min. 50 N,
  • okres przydatności do użycia: 12 miesięcy,
  • wyrób posiada wymagane dokumenty uprawniające do stosowania.
  • Uziarnienie:
    • pozostałość na sicie 0,315 mm – 0,0 %
    • pozostałość na sicie 0,2 mm nie więcej niż 1%

Uwaga

Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nie wprowadzać do kanalizacji. Nosić odpowiednią odzież ochronną i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.


Dane techniczne - właściwości

czas gotowości do pracy:
60 min.
grubość warstwy:
10 mm
klasyfikacja ogniowa - reakcja na ogień:
A1
początek czasu wiązania:
60 - 180 min.
proporcje mieszania:
ok. 0,80 l wody na 1 kg suchej mieszanki
temperatura podłoża:
5 - 25 °C
temperatura podłoża:
5 - 25 °C
zakres temperatur stosowania:
5 - 25 °C
zakres temperatur stosowania:
5 - 25 °C
ilość kg na palecie:
600 kg
ilość w opakowaniu:
5 kg
proporcje mieszania:
ok. 4,00 l wody na 5 kg suchej mieszanki

Załączniki