Dolina Nidy - gips szpachlowy

Dolina Nidy - gips szpachlowy

Producent: Dolina Nidy

Kategoria: gipsu

Produkt nr: 23894

Zamawiana wielokrotność liczby: 1 Dodaj do koszyka
cennikowa cena
jednostkowa netto
27,56zł
za opakowanie
promocyjna cena
jednostkowa netto
21,10zł
za opakowanie
minimalna handlowa
ilość produktu
1.00 opakowanie
jednostka
handlowa
1.00 opakowanie
całkowita cena
cennikowa netto
27,56zł
za 1.00 opakowanie
całkowita cena
promocyjna netto
21,10zł
za 1.00 opakowanie
cennikowa cena
jednostkowa brutto
33,90zł
za opakowanie
promocyjna cena
jednostkowa brutto
25,95zł
za opakowanie
minimalna handlowa
ilość produktu
1.00 opakowanie
jednostka
handlowa
1.00 opakowanie
całkowita cena
cennikowa brutto
33,90zł
za 1.00 opakowanie
całkowita cena
promocyjna brutto
25,95zł
za 1.00 opakowanie

Opis produktu

Gips Szpachlowy jest uniwersalnym spoiwem gipsowym do wykonywania gładzi na ścianach i sufitach, oraz do prac remontowych polegających na uzupełnianiu ubytków oraz wypełnianiu drobnych rys i pęknięć wewnątrz budynku. Może być również stosowany do montażu prefabrykatów gipsowych oraz mocowania narożników aluminiowych. Przeznaczony jest na typowe podłoża mineralne, takie jak beton, tynk cementowy, cementowo-wapienny i gipsowy oraz płyty gipsowo-kartonowe. Spoiwa tego nie stosuje się na podłoża drewniane, metalowe i z tworzyw sztucznych.

Dane techniczne

  • maksymalna grubość jednej warstwy: 5 mm,
  • wilgotność w pomieszczeniu: do 70%,
  • przyczepność do podłoża: min. 0,1 N/mm2,
  • wytrzymałość na zginanie: min. 1,0 N/mm2,
  • wytrzymałość na ściskanie: min. 2,0 N/mm2,
  • okres przydatności do użycia: 12 miesięcy,
  • wyrób posiada wymagane dokumenty uprawniające do stosowania.

Uwaga

Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nie wprowadzać do kanalizacji. Nosić odpowiednią odzież ochronną i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.


Dane techniczne - właściwości

czas gotowości do pracy:
60 min.
grubość warstwy:
5 mm
klasyfikacja ogniowa - reakcja na ogień:
A1
początek czasu wiązania:
20 min.
proporcje mieszania:
ok. 0,70 l wody na 1 kg suchej mieszanki
temperatura podłoża:
5 - 25 °C
zakres temperatur stosowania:
5 - 25 °C
zużycie [kg/m²]:
1 kg/m²
ilość kg na palecie:
1000 kg
ilość w opakowaniu:
25 kg
proporcje mieszania:
ok. 17,50 l wody na 25 kg suchej mieszanki

Załączniki