Dolina Nidy - gips szpachlowy uplastyczniona formuła

Dolina Nidy - gips szpachlowy uplastyczniona formuła

manufacturer: Dolina Nidy

Category: gypsum

product #: 23896

Order multiples of: 1 Add to cart
price-list
net unit price
26,50zł
for package
discount price
net unit price
20,21zł
for package
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 package
unit
trading
1.00 package
total price
net list price
26,50zł
for 1.00 package
total price
discounted net price
20,21zł
for 1.00 package
price-list
gross unit price
32,60zł
for package
discount price
gross unit price
24,86zł
for package
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 package
unit
trading
1.00 package
total price
gross list price
32,60zł
for 1.00 package
total price
gross discount price
24,86zł
for 1.00 package

Product description

Gips Szpachlowy Uplastyczniona Formuła jest nowoczesnym spoiwem gipsowym do wykonywania gładzi gipsowych oraz napraw powierzchni ścian i sufitów, polegających na uzupełnianiu ubytków oraz wypełnianiu drobnych rys i pęknięć wewnątrz budynku. Przeznaczony jest na typowe podłoża mineralne, takie jak beton, tynk cementowy, cementowo-wapienny i gipsowy oraz płyty gipsowo-kartonowe. Spoiwa tego nie stosuje się na podłoża drewniane, metalowe i z tworzyw sztucznych.

Dane techniczne

  • maksymalna grubość jednej warstwy: 6 mm,
  • wilgotność w pomieszczeniu: do 70%,
  • przyczepność do podłoża: min. 0,1 N/mm2,
  • wytrzymałość na zginanie: min. 1,0 N/mm2,
  • wytrzymałość na ściskanie: min. 2,0 N/mm2,
  • okres przydatności do użycia: 12 miesięcy,
  • wyrób posiada wymagane dokumenty uprawniające do stosowania.

Uwaga

Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nie wprowadzać do kanalizacji. Nosić odpowiednią odzież ochronną i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.


Technical data

amount in box:
25 kg
application temperature range:
5 - 25 °C
expenditure:
1 (na 1mm grubości warstwy) kg/m²
fire classification - reaction to fire:
A1
kilograms per pallet:
1000 kg
mixing ratio:
ok. 0,65 l wody na 1 kg suchej mieszanki
mixing ratio:
ok. 16,25 l wody na 25 kg suchej mieszanki
start setting time:
20 min.
substrate temperature:
5 - 25 °C
thickness:
6 mm
uptime:
90 min.

Attachments