Construction chemicals

Dolina Nidy - gips szpachlowy uplastyczniona formuła

Dolina Nidy - gips szpachlowy uplastyczniona formuła

Dolina Nidy

Category: gypsum

product #: 23896

Priceunit price 20,21zł26,50złfor package   1.00 packagesales unit

PriceNET 20,21zł26,50zł PriceGROSS 24,86zł32,60zł

Add to cart Order multiples of: 1

Add to wish list Add to Compare Ask about product


Report an error in description »Product description

Gips Szpachlowy Uplastyczniona Formuła jest nowoczesnym spoiwem gipsowym do wykonywania gładzi gipsowych oraz napraw powierzchni ścian i sufitów, polegających na uzupełnianiu ubytków oraz wypełnianiu drobnych rys i pęknięć wewnątrz budynku. Przeznaczony jest na typowe podłoża mineralne, takie jak beton, tynk cementowy, cementowo-wapienny i gipsowy oraz płyty gipsowo-kartonowe. Spoiwa tego nie stosuje się na podłoża drewniane, metalowe i z tworzyw sztucznych.

Dane techniczne

  • maksymalna grubość jednej warstwy: 6 mm,
  • wilgotność w pomieszczeniu: do 70%,
  • przyczepność do podłoża: min. 0,1 N/mm2,
  • wytrzymałość na zginanie: min. 1,0 N/mm2,
  • wytrzymałość na ściskanie: min. 2,0 N/mm2,
  • okres przydatności do użycia: 12 miesięcy,
  • wyrób posiada wymagane dokumenty uprawniające do stosowania.

Uwaga

Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nie wprowadzać do kanalizacji. Nosić odpowiednią odzież ochronną i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.


Technical data

amount in box:
25 kg
application temperature range:
5 - 25 °C
expenditure:
1 (na 1mm grubości warstwy) kg/m²
fire classification - reaction to fire:
A1
kilograms per pallet:
1000 kg
mixing ratio:
ok. 0,65 l wody na 1 kg suchej mieszanki
mixing ratio:
ok. 16,25 l wody na 25 kg suchej mieszanki
start setting time:
20 min.
substrate temperature:
5 - 25 °C
thickness:
6 mm
uptime:
90 min.

Attachments

source of information pictures, videos, documents and product descriptions come from the web - Dolina Nidy