Dolina Nidy - gips szpachlowy uplastyczniona formuła

Dolina Nidy - gips szpachlowy uplastyczniona formuła

Producent: Dolina Nidy

Kategoria: gipsu

Produkt nr: 23896

Zamawiana wielokrotność liczby: 1 Dodaj do koszyka
cennikowa cena
jednostkowa netto
27,83zł
za opakowanie
promocyjna cena
jednostkowa netto
21,21zł
za opakowanie
minimalna handlowa
ilość produktu
1.00 opakowanie
jednostka
handlowa
1.00 opakowanie
całkowita cena
cennikowa netto
27,83zł
za 1.00 opakowanie
całkowita cena
promocyjna netto
21,21zł
za 1.00 opakowanie
cennikowa cena
jednostkowa brutto
34,23zł
za opakowanie
promocyjna cena
jednostkowa brutto
26,09zł
za opakowanie
minimalna handlowa
ilość produktu
1.00 opakowanie
jednostka
handlowa
1.00 opakowanie
całkowita cena
cennikowa brutto
34,23zł
za 1.00 opakowanie
całkowita cena
promocyjna brutto
26,09zł
za 1.00 opakowanie

Opis produktu

Gips Szpachlowy Uplastyczniona Formuła jest nowoczesnym spoiwem gipsowym do wykonywania gładzi gipsowych oraz napraw powierzchni ścian i sufitów, polegających na uzupełnianiu ubytków oraz wypełnianiu drobnych rys i pęknięć wewnątrz budynku. Przeznaczony jest na typowe podłoża mineralne, takie jak beton, tynk cementowy, cementowo-wapienny i gipsowy oraz płyty gipsowo-kartonowe. Spoiwa tego nie stosuje się na podłoża drewniane, metalowe i z tworzyw sztucznych.

Dane techniczne

  • maksymalna grubość jednej warstwy: 6 mm,
  • wilgotność w pomieszczeniu: do 70%,
  • przyczepność do podłoża: min. 0,1 N/mm2,
  • wytrzymałość na zginanie: min. 1,0 N/mm2,
  • wytrzymałość na ściskanie: min. 2,0 N/mm2,
  • okres przydatności do użycia: 12 miesięcy,
  • wyrób posiada wymagane dokumenty uprawniające do stosowania.

Uwaga

Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nie wprowadzać do kanalizacji. Nosić odpowiednią odzież ochronną i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.


Dane techniczne - właściwości

czas gotowości do pracy:
90 min.
grubość warstwy:
6 mm
ilość kg na palecie:
1000 kg
ilość w opakowaniu:
25 kg
klasyfikacja ogniowa - reakcja na ogień:
A1
początek czasu wiązania:
20 min.
proporcje mieszania:
ok. 0,65 l wody na 1 kg suchej mieszanki
proporcje mieszania:
ok. 16,25 l wody na 25 kg suchej mieszanki
temperatura podłoża:
5 - 25 °C
zakres temperatur stosowania:
5 - 25 °C
zużycie [kg/m²]:
1 (na 1mm grubości warstwy) kg/m²

Załączniki