Dolina Nidy - obrzutka cementowa

Dolina Nidy - obrzutka cementowa

manufacturer: Dolina Nidy

Category: cement

product #: 23903

Order multiples of: 1 Add to cart
price-list
net unit price
14,23zł
for package
discount price
net unit price
11,46zł
for package
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 package
unit
trading
1.00 package
total price
net list price
14,23zł
for 1.00 package
total price
discounted net price
11,46zł
for 1.00 package
price-list
gross unit price
17,50zł
for package
discount price
gross unit price
14,10zł
for package
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 package
unit
trading
1.00 package
total price
gross list price
17,50zł
for 1.00 package
total price
gross discount price
14,10zł
for 1.00 package

Product description

Obrzutka Cementowa przeznaczona jest do wykonywania warstwy sczepnej przed nakładaniem właściwej warstwy (narzutu) tynków cementowo-wapiennych, zwłaszcza Tynku Maszynowego Lekkiego Cementowo-wapiennego  Wewnętrznego i Tynku Maszynowego Lekkiego Cementowo-wapiennego Zewnętrznego. Może być nakładana ręcznie lub mechanicznie. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków, na surowych powierzchniach z cegieł, pustaków lub bloczków ceramicznych, wapienno-piaskowych i betonu komórkowego, oraz na betonie, podłożach gipsowych i płytach wiórowo-cementowych. Zaprawy tej nie stosuje się na podłożach metalowych, drewnianych i z tworzyw sztucznych.

Dane techniczne

  • przyczepność: min. 0,5 N/mm2,
  • zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu: max. 0,0002%,
  • reakcja na ogień: klasa A1,
  • kategoria absorpcji wody spowodowanej podsiąkiem kapilarnym: W1,
  • kategoria wytrzymałości na ściskanie: CS IV,
  • okres przydatności do użycia: 12 miesięcy,
  • wyrób posiada wymagane dokumenty uprawniające do stosowania.

Uwaga

Preparat drażniący. Zawiera cement. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nie wprowadzać do kanalizacji. Nosić odpowiednią odzież ochronną i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.


Technical data

amount in box:
30 kg
application temperature range:
5 - 25 °C
expenditure:
4 kg/m²
kilograms per pallet:
1080 kg
mixing ratio:
ok. 6,5 l wody na 30 kg suchej mieszanki
substrate temperature:
5 - 25 °C
uptime:
120 min.

Attachments