Construction chemicals

Dolina Nidy - tynk cementowo-wapienny maszynowy lekki wewnętrzny

Dolina Nidy - tynk cementowo-wapienny maszynowy lekki wewnętrzny

Dolina Nidy

Category: cement

product #: 23872

Priceunit price 11,74zł15,50złfor package   1.00 packagesales unit

PriceNET 11,74zł15,50zł PriceGROSS 14,44zł19,07zł

Add to cart Order multiples of: 1

Add to wish list Add to Compare Ask about product


Report an error in description »Product description

Tynk przeznaczony jest do wykonywania wypraw tynkarskich, na ścianach i na sufitach, wewnątrz pomieszczeń o normalnej wilgotności powietrza, również w kuchniach i łazienkach.
Zalecany jest na podłoża wykonane z materiałów o wysokiej izolacyjności cieplnej: z cegieł, pustaków, bloczków lub innych tego typu elementów z betonu komórkowego, ceramiki poryzowanej, itp.
Może być również stosowany na podłoża wykonane z elementów ceramicznych i wapienno-piaskowych oraz z betonu i płyt wiórowo-cementowych.
Zaprawy tej nie stosuje się na podłożach metalowych, drewnianych i z tworzyw sztucznych.

Dane techniczne

  • wydajność: 100 kg zaprawy = ok. 70 l zaprawy,
  • zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu: poniżej 0,0002%,
  • okres przydatności do użycia: 12 miesięcy,
  • wyrób posiada wymagane dokumenty uprawniające do stosowania.

Uwaga

Preparat drażniący. Zawiera cement. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nie wprowadzać do kanalizacji. Nosić odpowiednią odzież ochronną i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.


Technical data

amount in box:
30 kg
application temperature range:
5 - 25 °C
expenditure:
1,4 (na 1mm grubości warstwy) kg/m²
fire classification - reaction to fire:
A1
granulation:
0,5 mm
kilograms per pallet:
1080 kg
mixing ratio:
ok. 6,0-7,8 l wody na 30 kg suchej mieszanki
substrate temperature:
5 - 25 °C
thickness:
5 - 30 mm
uptime:
120 min.

Attachments

source of information pictures, videos, documents and product descriptions come from the web - Dolina Nidy