Dolina Nidy - tynk cementowo-wapienny maszynowy lekki wewnętrzny

Dolina Nidy - tynk cementowo-wapienny maszynowy lekki wewnętrzny

manufacturer: Dolina Nidy

Category: cement

product #: 23872

Order multiples of: 1 Add to cart
price-list
net unit price
15,87zł
for package
discount price
net unit price
12,82zł
for package
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 package
unit
trading
1.00 package
total price
net list price
15,87zł
for 1.00 package
total price
discounted net price
12,82zł
for 1.00 package
price-list
gross unit price
19,52zł
for package
discount price
gross unit price
15,77zł
for package
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 package
unit
trading
1.00 package
total price
gross list price
19,52zł
for 1.00 package
total price
gross discount price
15,77zł
for 1.00 package

Product description

Tynk przeznaczony jest do wykonywania wypraw tynkarskich, na ścianach i na sufitach, wewnątrz pomieszczeń o normalnej wilgotności powietrza, również w kuchniach i łazienkach.
Zalecany jest na podłoża wykonane z materiałów o wysokiej izolacyjności cieplnej: z cegieł, pustaków, bloczków lub innych tego typu elementów z betonu komórkowego, ceramiki poryzowanej, itp.
Może być również stosowany na podłoża wykonane z elementów ceramicznych i wapienno-piaskowych oraz z betonu i płyt wiórowo-cementowych.
Zaprawy tej nie stosuje się na podłożach metalowych, drewnianych i z tworzyw sztucznych.

Dane techniczne

  • wydajność: 100 kg zaprawy = ok. 70 l zaprawy,
  • zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu: poniżej 0,0002%,
  • okres przydatności do użycia: 12 miesięcy,
  • wyrób posiada wymagane dokumenty uprawniające do stosowania.

Uwaga

Preparat drażniący. Zawiera cement. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nie wprowadzać do kanalizacji. Nosić odpowiednią odzież ochronną i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.


Technical data

amount in box:
30 kg
application temperature range:
5 - 25 °C
expenditure:
1,4 (na 1mm grubości warstwy) kg/m²
fire classification - reaction to fire:
A1
granulation:
0,5 mm
kilograms per pallet:
1080 kg
mixing ratio:
ok. 6,0-7,8 l wody na 30 kg suchej mieszanki
substrate temperature:
5 - 25 °C
thickness:
5 - 30 mm
uptime:
120 min.

Attachments