Construction chemicals

Dolina Nidy - tynk gipsowy maszynowy lekki Beta

Dolina Nidy - tynk gipsowy maszynowy lekki Beta

Dolina Nidy

Category: gypsum

product #: 23899

Priceunit price 18,57zł22,98złfor package   1.00 packagesales unit

PriceNET 18,57zł22,98zł PriceGROSS 22,84zł28,27zł

Add to cart Order multiples of: 1

Add to wish list Add to Compare Ask about product


Report an error in description »Product description

Tynk przeznaczony jest do wykonywania wewnętrznych jednowarstwowych tynków gipsowych w budownictwie mieszkaniowym, budynkach użyteczności publicznej, hotelach, szpitalach, szkołach, itp. Może być nanoszony zarówno na ścianach i sufitach, w pomieszczeniach o normalnej wilgotności powietrza, w tym również w kuchniach i łazienkach. Przeznaczony jest do stosowania na podłożach z elementów ceramicznych, cegły wapienno-piaskowej, z betonu zwykłego oraz komórkowego.

Dane techniczne

 • wydajność: 100 kg gipsu = ok. 125 l zaprawy,
 • czas obróbki tynku: ok. 240 min.,
 • początek czasu wiązania: min. 50 min.,
 • przyczepność do podłoża: min. 0,1 N/mm2,
 • wytrzymałość na zginanie: min. 1,0 N/mm2,
 • wytrzymałość na ściskanie: min. 2,5 N/mm2,
 • minimalna grubość warstwy: 8 mm,
 • maksymalna grubość warstwy na ścianie: 30 mm,
 • maksymalna grubość warstwy na suficie: 15 mm,
 • wilgotność w pomieszczeniu: do 70%,
 • okres przydatności do użycia: 3 miesięcy,
 • wyrób posiada wymagane dokumenty uprawniające do stosowania.

Uwaga

Preparat drażniący. Działa drażniąco na oczy. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nie wprowadzać do kanalizacji. Nosić odpowiednią odzież ochronną i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.


Technical data

amount in box:
30 kg
application temperature range:
5 - 25 °C
bulk density:
850 kg/m³
bulk density:
780 kg/m³
expenditure:
0,8 (na 1mm grubości warstwy) kg/m²
fire classification - reaction to fire:
A1
kilograms per pallet:
1200 kg
mixing ratio:
ok. 0,7 l wody na 1 kg
start setting time:
50 min.
substrate temperature:
5 - 25 °C
thickness:
15 - 30 mm

Attachments

source of information pictures, videos, documents and product descriptions come from the web - Dolina Nidy