Drizoro - zaprawa hydrauliczna naprawcza szybkowiążąca i bezskurczowa Maxplug

Drizoro - zaprawa hydrauliczna naprawcza szybkowiążąca i bezskurczowa Maxplug

Producent: Drizoro

Kategoria: masy szpachlowe

Produkt nr: 31724

Zamawiana wielokrotność liczby: 1 Dodaj do koszyka
cennikowa cena
jednostkowa netto
11,21zł
za kg
promocyjna cena
jednostkowa netto
9,51zł
za kg
minimalna handlowa
ilość produktu
5.00 kg
jednostka
handlowa
5.00 kg
całkowita cena
cennikowa netto
56,05zł
za 5.00 kg
całkowita cena
promocyjna netto
47,55zł
za 5.00 kg
cennikowa cena
jednostkowa brutto
13,79zł
za kg
promocyjna cena
jednostkowa brutto
11,70zł
za kg
minimalna handlowa
ilość produktu
5.00 kg
jednostka
handlowa
5.00 kg
całkowita cena
cennikowa brutto
68,94zł
za 5.00 kg
całkowita cena
promocyjna brutto
58,49zł
za 5.00 kg

Opis produktu

Maxplug to bezskurczowa zaprawa na bazie cementu hydraulicznego, do zmieszania z wodą. Przeznaczona jest do naprawy ubytków przewodzących wodę pod ciśnieniem. Po stwardnieniu staje się częścią naprawionego podłoża. Ma właściwości wodoszczelne.

Dane techniczne

  • przydatność zaprawy do użycia 3,5-4 min
  • wytrzymałość na zginanie po 28 dniach 5,2 MPa
  • przyczepność do podłoża 0,69 MPa
  • wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach 40,7 MPa
  • przyczepność do podłoża metodą pull-off po badaniu mrozoodporności 1,71 MPa
  • przybliżone wypełnienie po zużyciu 1 kg produktu 615-620 cm3

Uwaga: Powyższe dane przedstawione zostały przy warunkach normatywnych: temperaturze 20°C i wilgotności względnej 65%.

Zastosowanie

  • natychmiastowe uszczelnianie, naprawa ubytków przewodzących wodę nawet pod wysokim ciśnieniem oraz pod wodą w konstrukcjach betonowych, murowanych (rurociągi wodne i kanalizacyjne, zbiorniki wody pitnej, zbiorniki ścieków, zapory wodne, fundamenty, tunele, piwnice)
  • szybkie kotwienie elementów plastikowych i metalowych w betonie, murze, tynku cementowym

Maxplug to zaprawa ekspansywna - następuje przyrost objętości podczas wiązania. Nie zawiera domieszek powodujących korozję.