Emulbit - mieszanka mineralno-bitumiczna Diplax

Emulbit - mieszanka mineralno-bitumiczna Diplax

Hersteller: Emulbit

Kategorie:

Produkt #: 22992

Bestellen Sie bitte ein Vielfaches von: 1 In den Warenkorb
Listenpreises
Nettostückpreis
52,50zł
für Paket
Rabatt Preis
Nettostückpreis
44,00zł
für Paket
Der Mindestbetrag für den Handel
die Menge des Produkt
1.00 Paket
Einheit
Handel
1.00 Paket
Gesamtpreis
Nettolistenpreis
52,50zł
für 1.00 Paket
Gesamtpreis
Netto-Sonderpreis
44,00zł
für 1.00 Paket
Listenpreises
Bruttostückpreis
64,58zł
für Paket
Rabatt Preis
Bruttostückpreis
54,12zł
für Paket
Der Mindestbetrag für den Handel
die Menge des Produkt
1.00 Paket
Einheit
Handel
1.00 Paket
Gesamtpreis
Bruttolistenpreis
64,58zł
für 1.00 Paket
Gesamtpreis
Brutto Rabatt Preis
54,12zł
für 1.00 Paket

Produktbeschreibung

Na zimno do ekspresowych, trwałych napraw uszkodzeń dróg o nawierzchniach asfaltowych i betonowych. Do uzupełniania ubytków po robotach instalacyjnych: gazowych, hydraulicznych, elektrycznych itp. Pozwala likwidować uszkodzenia dowolnego kształtu, głębokości i wielkości.
Jest specjalnym rodzajem mieszanki mineralno-bitumicznej stosowanej na zimno. Może być używany w każdych warunkach pogodowych w temperaturze od -20 oC do +60 oC. Jest przygotowany do natychmiastowego użycia bezpośrednio z opakowania. Nie wymaga użycia żadnego specjalistycznego sprzętu. Naprawy uszkodzeń są bezodpadowe a nadmiar mieszanki można zebrać z powrotem do pojemnika i wykorzystać do innej naprawy.
Wykonywanie napraw nie powoduje przerw w ruchu ulicznym i drogowym, gdyż naprawa trwa bardzo krótko a wykonana nawierzchnia nadaje się do ruchu natychmiast po wykonaniu naprawy. Naprawy można wykonywać w każdych warunkach pogodowych, także w temperaturach ujemnych po uprzednim usunięciu lodu oraz podczas opadów deszczu, bez konieczności usuwania wody.
      
Dane techniczne:
- opakowanie: 25 kg /paleta - 32 szt/,
- skład: mieszanina asfaltów, kruszyw mineralnych, rozpuszczalników organicznych, wypełniaczy i dodatków   uszlachetniających,
- zużycie: z opakowania 25 kg można wykonać trwałą naprawę ok. 0,3÷0,4 m2,
- temperatura powietrza i podłoża podczas stosowania: -20 °C do +60 °C,
- czas schnięcia: nawierzchnia nadaje się do ruchu natychmiast po wykonaniu naprawy,
- metoda nakładania: ręcznie packą, łopatą itp.,
- mycie narzędzi: benzyna lakowa, rozpuszczalniki organiczne,
- przechowywanie: produkt nie jest wrażliwy na temperatury ujemne, chronić przed nadmiernym nagrzewaniem,
- okres trwałości: 12 miesięcy od daty produkcji /szczelnie zamknięty pojemnik/,
- środki bezpieczeństwa: ze względu na zawartość rozpuszczalników organicznych intensywnie wietrzyć miejsca   wykonywania robót i przestrzegać stosownych przepisów BHP.