Huzar - zaprawa klejowa do płytek

Huzar - zaprawa klejowa do płytek

Hersteller: Huzar

Kategorie:

Produkt #: 20715

Bestellen Sie bitte ein Vielfaches von: 1 In den Warenkorb
Listenpreises
Nettostückpreis
14,50zł
für Stück
Rabatt Preis
Nettostückpreis
11,37zł
für Stück
Der Mindestbetrag für den Handel
die Menge des Produkt
1.00 Stück
Einheit
Handel
1.00 Stück
Gesamtpreis
Nettolistenpreis
14,50zł
für 1.00 Stück
Gesamtpreis
Netto-Sonderpreis
11,37zł
für 1.00 Stück
Listenpreises
Bruttostückpreis
17,84zł
für Stück
Rabatt Preis
Bruttostückpreis
13,99zł
für Stück
Der Mindestbetrag für den Handel
die Menge des Produkt
1.00 Stück
Einheit
Handel
1.00 Stück
Gesamtpreis
Bruttolistenpreis
17,84zł
für 1.00 Stück
Gesamtpreis
Brutto Rabatt Preis
13,99zł
für 1.00 Stück

Produktbeschreibung

Do przyklejania glazury i terakoty wewnątrz budynków na stabilnych podłożach. Nie należy stosować na zewnątrz i w systemach ogrzewania podłogowego.

Rodzaj podłoża

Tynki cementowe, cementowo-wapienne, mury z cegieł i pustaków ceramicznych, silikatowych i bloczków z betonu komórkowego, podłoża betonowe odpowiednio wysezonowane.

Przygotowanie podłoża

Powierzchnia podłoża powinna być czysta, trwała i nośna. Nowe tynki i betony powinny być związane i wysezonowane. Stare warstwy o słabej przyczepności, kruche i łuszczące się usunąć. Małe ubytki uzupełnić zaprawą murarską, duże zaprawą tynkarską. Podłoża nasiąkliwe należy pomalować emulsją gruntującą HUZAR.

Sposób użycia

Zawartość worka wymieszać mechanicznie lub ręcznie z podaną ilością czystej, chłodnej wody do uzyskania jednorodnej konsystencji. Po odczekaniu 5 minut ponownie wymieszać. W zależności od wykonywanej czynności zaprawę klejową nałożyć na podłoże szpachelką, pacą lub kielnią. Następnie rozprowadzić pacą zębatą o odpowiednich wymiarach zębów. Przyklejane płytki przykładać, dociskając je do podłoża. W ciągu 10 minut można dokonać korekty ich położenia. Płytek przed klejeniem nie moczyć. Czynności przyklejania płytek należy wykonać w czasie nie dłuższym niż 20 minut od momentu rozprowadzenia zaprawy klejowej na podłożu. Zaprawę klejową należy zużyć w ciągu 1 godziny od wymieszania z wodą. W przypadku zgęstnienia zaprawy klejowej w tym czasie, należy ją ponownie intensywnie wymieszać nie dolewając wody. Przedozowanie wody wydłuży czas wiązania oraz pogorszy wszystkie cechy zaprawy klejowej, między innymi przyczepność. Nie zużyta twardniejąca zaprawa klejowa nie nadaje się do powtórnego zarobienia wodą i należy ją wyrzucić.

Narzędzia

Mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, szpachelka, paca zębata, kielnia.

Warunki wykonania

Prace wykonywać w temperaturze otoczenia od +5°C do +30°C. Do zaprawy klejowej nie dodawać żadnych substancji. Wbudowaną zaprawę klejową chronić przed nadmiernym przesuszeniem i zawilgoceniem.

Przechowywanie

W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach - 12 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed zawilgoceniem w czasie transportu i składowania.

Uwagi

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury (23±2)°C i wilgotności względnej (50±5)%. W innych warunkach czas zużycia może ulec zmianie. Zaprawa klejowa do płytek zawiera cement i po wymieszaniu z wodą daje odczyn alkaliczny. W razie zabrudzenia oczu należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Chronić również skórę używając ubrań i rękawic ochronnych. Narzędzia czyścić wodą. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.

Zalecenia ogólne

Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP.

Dane techniczne

  • właściwa ilość wody ok. 5,5 dm3/25kg, ok. 0,22 dm3/kg
  • przyczepność początkowa: >= 0,5 MPa
  • przyczepność po zanurzeniu w wodzie: >= 0,5 MPa
  • przyczepność po starzeniu termicznym: NPD MPa
  • przyczepność po cyklach zamrażania: NPD MPa
  • czas otwarty, przyczepność po t >= 20 min.: >" 0,5 MPa

Technische Daten

Betrag in Kästchen:
25 kg
brandklasse - brandverhalten:
A1
fließen:
≤ 0,5 mm
kg pro Palette:
1200 kg
Leistung:
ok. 17,5 dm3 z 25 kg
Leistung:
ok. 0,7 dm3 z 1 kg
Schüttdichte:
1,6 kg/dm³
Verarbeitungstemperatur:
5 - 30 °C
Verschleiß:
glazury z zastosowaniem pacy zębatej o wymiarach zębów: 6×6 mm: 2,2
Verschleiß:
glazury z zastosowaniem pacy zębatej o wymiarach zębów: 8x8 mm: 2,7
Verschleiß:
glazury z zastosowaniem pacy zębatej o wymiarach zębów: 10x10 mm: 3,1
Verwenden des:
24 h
zeigen:
po 24 h
Zeitaufwand:
60 min.
Zusammensetzung:
mieszanina cementu i piasku oraz dodatków mineralnych i domieszek

Zubehör