Construction chemicals

Huzar - zaprawa klejowa do płytek mrozoodporna

Huzar - zaprawa klejowa do płytek mrozoodporna

Huzar

Category: adhesives for tiles, ceramic tiles, terracotta

product #: 20714

Priceunit price 13,31zł16,75złfor item   1.00 itemsales unit

PriceNET 13,31zł16,75zł PriceGROSS 16,37zł20,60zł

Add to cart Order multiples of: 1

Add to wish list Add to Compare Ask about product


Report an error in description »Product description

Do przyklejania glazury i terakoty wewnątrz i na zewnątrz budynków, za wyjątkiem podłoży krytycznych. Nie należy stosować w systemach ogrzewania podłogowego.

Rodzaj podłoża

Tynki cementowe, cementowo-wapienne, mury z cegieł i pustaków ceramicznych, silikatowych i bloczków z betonu komórkowego, podłoża betonowe odpowiednio wysezonowane.

Przygotowanie podłoża

Powierzchnia podłoża powinna być czysta, trwała i nośna. Nowe tynki i betony powinny być związane i wysezonowane. Stare warstwy o słabej przyczepności, kruche i łuszczące się usunąć. Małe ubytki uzupełnić zaprawą murarską, duże zaprawą tynkarską. Podłoża nasiąkliwe należy pomalować emulsją gruntującą HUZAR.

Sposób użycia

Zawartość worka wymieszać mechanicznie lub ręcznie z podaną ilością czystej, chłodnej wody do uzyskania jednorodnej mieszaniny i założonej konsystencji. Po odczekaniu 5 minut ponownie wymieszać. Zaprawę klejową nakładać na podłoże pacą lub szpachelką i rozprowadzić pacą zębatą o odpowiednich wymiarach zębów. W przypadku klejenia płytek w miejscach narażonych na podciekanie wody należy dodatkowo nałożyć zaprawę klejową również na spodnią stronę płytki. Płytek przed klejeniem nie moczyć. Przykładać płytki, dociskając je do podłoża. W ciągu 10 minut można dokonać korekty ich położenia. Czynność przyklejania płytek należy wykonać w czasie nie dłuższym niż 20 minut od rozprowadzenia zaprawy klejowej na podłożu. Ponieważ klej nie ma spływu, można nie stosować wkładek dystansowych. Zaprawę klejową należy zużyć w ciągu 1 godziny od wymieszania z wodą. W przypadku zgęstnienia zaprawy klejowej w tym czasie, należy ją ponownie intensywnie wymieszać nie dolewając wody. Przedozowanie wody wydłuży czas wiązania oraz pogorszy wszystkie cechy zaprawy klejowej, między innymi przyczepność i spływ. Nie zużyta twardniejąca zaprawa klejowa nie nadaje się do powtórnego zarobienia wodą i należy ją wyrzucić.

Narzędzia

Mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, paca zębata, szpachelka.

Warunki wykonania

Prace wykonywać w temperaturze otoczenia od +5°C do +30°C. Do zaprawy klejowej nie dodawać żadnych substancji. Wbudowaną zaprawę klejową chronić przed nadmiernym przesuszeniem i zawilgoceniem.

Przechowywanie

W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach - 12 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed zawilgoceniem w czasie transportu i składowania.

Uwagi

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury (23±2)°C i wilgotności względnej (50±5)%. W innych warunkach czas zużycia może ulec zmianie. Zaprawa klejowa do płytek mrozoodporna zawiera cement i po wymieszaniu z wodą daje odczyn alkaliczny. W razie zabrudzenia oczu należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Chronić również skórę używając ubrań i rękawic ochronnych. Narzędzia czyścić wodą. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.

Zalecenia ogólne

Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP.

Dane techniczne

  • właściwa ilość wody ok. 5,7 dm3/25kg, ok. 0,23 dm3/kg
  • przyczepność początkowa: >= 0,5 MPa
  • przyczepność po zanurzeniu w wodzie: >= 0,5 MPa
  • przyczepność po starzeniu termicznym: NPD MPa
  • przyczepność po cyklach zamrażania: >= 0,5 MPa
  • czas otwarty, przyczepność po t >= 20 min.: >= 0,5 MPa
  • na wyrób wystawiono deklaracje zgodności
  • posiada atest PZH

Technical data

amount in box:
25 kg
application temperature range:
5 - 30 °C
bulk density:
1,5 kg/dm³
class:
C1T
composition:
mieszanina cementu i piasku oraz dodatków mineralnych i domieszek
expenditure:
glazury z zastosowaniem pacy zębatej o wymiarach zębów: 6×6 mm: 2,2
expenditure:
glazury z zastosowaniem pacy zębatej o wymiarach zębów: 8x8 mm: 2,7
expenditure:
glazury z zastosowaniem pacy zębatej o wymiarach zębów: 10x10 mm: 3,1
fire classification - reaction to fire:
A1
flow:
≤ 0,5 mm
kilograms per pallet:
1200 kg
performance:
ok. 16 dm3 z 25 kg
performance:
ok. 0,64 dm3 z 1 kg
pointing:
po 24 h
time consumption:
60 min.
time correction:
10 min
use of the:
24 h

Attachments

source of information pictures, videos, documents and product descriptions come from the web - Huzar