Huzar - zaprawa klejowa do płytek mrozoodporna

Huzar - zaprawa klejowa do płytek mrozoodporna

Producent: Huzar

Kategoria: kleje do płytek, glazury, gresu, terakoty

Produkt nr: 20714

Zamawiana wielokrotność liczby: 1 Dodaj do koszyka
cennikowa cena
jednostkowa netto
16,75zł
za szt
promocyjna cena
jednostkowa netto
13,13zł
za szt
minimalna handlowa
ilość produktu
1.00 szt
jednostka
handlowa
1.00 szt
całkowita cena
cennikowa netto
16,75zł
za 1.00 szt
całkowita cena
promocyjna netto
13,13zł
za 1.00 szt
cennikowa cena
jednostkowa brutto
20,60zł
za szt
promocyjna cena
jednostkowa brutto
16,15zł
za szt
minimalna handlowa
ilość produktu
1.00 szt
jednostka
handlowa
1.00 szt
całkowita cena
cennikowa brutto
20,60zł
za 1.00 szt
całkowita cena
promocyjna brutto
16,15zł
za 1.00 szt

Opis produktu

Do przyklejania glazury i terakoty wewnątrz i na zewnątrz budynków, za wyjątkiem podłoży krytycznych. Nie należy stosować w systemach ogrzewania podłogowego.

Rodzaj podłoża

Tynki cementowe, cementowo-wapienne, mury z cegieł i pustaków ceramicznych, silikatowych i bloczków z betonu komórkowego, podłoża betonowe odpowiednio wysezonowane.

Przygotowanie podłoża

Powierzchnia podłoża powinna być czysta, trwała i nośna. Nowe tynki i betony powinny być związane i wysezonowane. Stare warstwy o słabej przyczepności, kruche i łuszczące się usunąć. Małe ubytki uzupełnić zaprawą murarską, duże zaprawą tynkarską. Podłoża nasiąkliwe należy pomalować emulsją gruntującą HUZAR.

Sposób użycia

Zawartość worka wymieszać mechanicznie lub ręcznie z podaną ilością czystej, chłodnej wody do uzyskania jednorodnej mieszaniny i założonej konsystencji. Po odczekaniu 5 minut ponownie wymieszać. Zaprawę klejową nakładać na podłoże pacą lub szpachelką i rozprowadzić pacą zębatą o odpowiednich wymiarach zębów. W przypadku klejenia płytek w miejscach narażonych na podciekanie wody należy dodatkowo nałożyć zaprawę klejową również na spodnią stronę płytki. Płytek przed klejeniem nie moczyć. Przykładać płytki, dociskając je do podłoża. W ciągu 10 minut można dokonać korekty ich położenia. Czynność przyklejania płytek należy wykonać w czasie nie dłuższym niż 20 minut od rozprowadzenia zaprawy klejowej na podłożu. Ponieważ klej nie ma spływu, można nie stosować wkładek dystansowych. Zaprawę klejową należy zużyć w ciągu 1 godziny od wymieszania z wodą. W przypadku zgęstnienia zaprawy klejowej w tym czasie, należy ją ponownie intensywnie wymieszać nie dolewając wody. Przedozowanie wody wydłuży czas wiązania oraz pogorszy wszystkie cechy zaprawy klejowej, między innymi przyczepność i spływ. Nie zużyta twardniejąca zaprawa klejowa nie nadaje się do powtórnego zarobienia wodą i należy ją wyrzucić.

Narzędzia

Mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, paca zębata, szpachelka.

Warunki wykonania

Prace wykonywać w temperaturze otoczenia od +5°C do +30°C. Do zaprawy klejowej nie dodawać żadnych substancji. Wbudowaną zaprawę klejową chronić przed nadmiernym przesuszeniem i zawilgoceniem.

Przechowywanie

W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach - 12 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed zawilgoceniem w czasie transportu i składowania.

Uwagi

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury (23±2)°C i wilgotności względnej (50±5)%. W innych warunkach czas zużycia może ulec zmianie. Zaprawa klejowa do płytek mrozoodporna zawiera cement i po wymieszaniu z wodą daje odczyn alkaliczny. W razie zabrudzenia oczu należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Chronić również skórę używając ubrań i rękawic ochronnych. Narzędzia czyścić wodą. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.

Zalecenia ogólne

Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP.

Dane techniczne

  • właściwa ilość wody ok. 5,7 dm3/25kg, ok. 0,23 dm3/kg
  • przyczepność początkowa: >= 0,5 MPa
  • przyczepność po zanurzeniu w wodzie: >= 0,5 MPa
  • przyczepność po starzeniu termicznym: NPD MPa
  • przyczepność po cyklach zamrażania: >= 0,5 MPa
  • czas otwarty, przyczepność po t >= 20 min.: >= 0,5 MPa
  • na wyrób wystawiono deklaracje zgodności
  • posiada atest PZH

Dane techniczne - właściwości

czas korygowania:
10 min
czas zużycia:
60 min.
gęstość nasypowa [kg/dm³]:
1,5 kg/dm³
ilość kg na palecie:
1200 kg
ilość w opakowaniu:
25 kg
klasa:
C1T
klasyfikacja ogniowa - reakcja na ogień:
A1
skład:
mieszanina cementu i piasku oraz dodatków mineralnych i domieszek
spływ:
≤ 0,5 mm
spoinowanie:
po 24 h
użytkowanie po:
24 h
wydajność:
ok. 16 dm3 z 25 kg
wydajność:
ok. 0,64 dm3 z 1 kg
zakres temperatur stosowania:
5 - 30 °C
zużycie:
glazury z zastosowaniem pacy zębatej o wymiarach zębów: 6×6 mm: 2,2
zużycie:
glazury z zastosowaniem pacy zębatej o wymiarach zębów: 8x8 mm: 2,7
zużycie:
glazury z zastosowaniem pacy zębatej o wymiarach zębów: 10x10 mm: 3,1

Załączniki