Chemia budowlana

Huzar - zaprawa klejowa do płytek

Huzar - zaprawa klejowa do płytek

Huzar

Kategoria: zaprawy klejowe

Produkt nr: 20715

Cenajednostkowa 11,51zł14,50złza szt   1.00 sztjednostka sprzedaży

CenaNETTO 11,51zł14,50zł CenaBRUTTO 14,16zł17,84zł

Dodaj do koszyka Zamawiana wielokrotność liczby: 1

Dodaj do schowka Dodaj do porównania Zapytaj o produkt


Zgłoś błąd w opisie »Opis produktu

Do przyklejania glazury i terakoty wewnątrz budynków na stabilnych podłożach. Nie należy stosować na zewnątrz i w systemach ogrzewania podłogowego.

Rodzaj podłoża

Tynki cementowe, cementowo-wapienne, mury z cegieł i pustaków ceramicznych, silikatowych i bloczków z betonu komórkowego, podłoża betonowe odpowiednio wysezonowane.

Przygotowanie podłoża

Powierzchnia podłoża powinna być czysta, trwała i nośna. Nowe tynki i betony powinny być związane i wysezonowane. Stare warstwy o słabej przyczepności, kruche i łuszczące się usunąć. Małe ubytki uzupełnić zaprawą murarską, duże zaprawą tynkarską. Podłoża nasiąkliwe należy pomalować emulsją gruntującą HUZAR.

Sposób użycia

Zawartość worka wymieszać mechanicznie lub ręcznie z podaną ilością czystej, chłodnej wody do uzyskania jednorodnej konsystencji. Po odczekaniu 5 minut ponownie wymieszać. W zależności od wykonywanej czynności zaprawę klejową nałożyć na podłoże szpachelką, pacą lub kielnią. Następnie rozprowadzić pacą zębatą o odpowiednich wymiarach zębów. Przyklejane płytki przykładać, dociskając je do podłoża. W ciągu 10 minut można dokonać korekty ich położenia. Płytek przed klejeniem nie moczyć. Czynności przyklejania płytek należy wykonać w czasie nie dłuższym niż 20 minut od momentu rozprowadzenia zaprawy klejowej na podłożu. Zaprawę klejową należy zużyć w ciągu 1 godziny od wymieszania z wodą. W przypadku zgęstnienia zaprawy klejowej w tym czasie, należy ją ponownie intensywnie wymieszać nie dolewając wody. Przedozowanie wody wydłuży czas wiązania oraz pogorszy wszystkie cechy zaprawy klejowej, między innymi przyczepność. Nie zużyta twardniejąca zaprawa klejowa nie nadaje się do powtórnego zarobienia wodą i należy ją wyrzucić.

Narzędzia

Mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, szpachelka, paca zębata, kielnia.

Warunki wykonania

Prace wykonywać w temperaturze otoczenia od +5°C do +30°C. Do zaprawy klejowej nie dodawać żadnych substancji. Wbudowaną zaprawę klejową chronić przed nadmiernym przesuszeniem i zawilgoceniem.

Przechowywanie

W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach - 12 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed zawilgoceniem w czasie transportu i składowania.

Uwagi

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury (23±2)°C i wilgotności względnej (50±5)%. W innych warunkach czas zużycia może ulec zmianie. Zaprawa klejowa do płytek zawiera cement i po wymieszaniu z wodą daje odczyn alkaliczny. W razie zabrudzenia oczu należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Chronić również skórę używając ubrań i rękawic ochronnych. Narzędzia czyścić wodą. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.

Zalecenia ogólne

Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP.

Dane techniczne

  • właściwa ilość wody ok. 5,5 dm3/25kg, ok. 0,22 dm3/kg
  • przyczepność początkowa: >= 0,5 MPa
  • przyczepność po zanurzeniu w wodzie: >= 0,5 MPa
  • przyczepność po starzeniu termicznym: NPD MPa
  • przyczepność po cyklach zamrażania: NPD MPa
  • czas otwarty, przyczepność po t >= 20 min.: >" 0,5 MPa

Dane techniczne - właściwości

czas zużycia:
60 min.
gęstość nasypowa [kg/dm³]:
1,6 kg/dm³
ilość kg na palecie:
1200 kg
ilość w opakowaniu:
25 kg
klasyfikacja ogniowa - reakcja na ogień:
A1
skład:
mieszanina cementu i piasku oraz dodatków mineralnych i domieszek
spływ:
≤ 0,5 mm
spoinowanie:
po 24 h
użytkowanie po:
24 h
wydajność:
ok. 17,5 dm3 z 25 kg
wydajność:
ok. 0,7 dm3 z 1 kg
zakres temperatur stosowania:
5 - 30 °C
zużycie:
glazury z zastosowaniem pacy zębatej o wymiarach zębów: 6×6 mm: 2,2
zużycie:
glazury z zastosowaniem pacy zębatej o wymiarach zębów: 8x8 mm: 2,7
zużycie:
glazury z zastosowaniem pacy zębatej o wymiarach zębów: 10x10 mm: 3,1

Załączniki

żródło informacji: zdjęcia, filmy, dokumenty i opisy produktów pochodzą ze strony internetowej firmy Huzar