Huzar - zaprawa klejowa do siatki

Huzar - zaprawa klejowa do siatki

Producent: Huzar

Kategoria: systemy ociepleń - kleje

Produkt nr: 20716

Zamawiana wielokrotność liczby: 1 Dodaj do koszyka
cennikowa cena
jednostkowa netto
18,75zł
za szt
promocyjna cena
jednostkowa netto
14,70zł
za szt
minimalna handlowa
ilość produktu
1.00 szt
jednostka
handlowa
1.00 szt
całkowita cena
cennikowa netto
18,75zł
za 1.00 szt
całkowita cena
promocyjna netto
14,70zł
za 1.00 szt
cennikowa cena
jednostkowa brutto
23,06zł
za szt
promocyjna cena
jednostkowa brutto
18,08zł
za szt
minimalna handlowa
ilość produktu
1.00 szt
jednostka
handlowa
1.00 szt
całkowita cena
cennikowa brutto
23,06zł
za 1.00 szt
całkowita cena
promocyjna brutto
18,08zł
za 1.00 szt

Opis produktu

Do przyklejania płyt styropianowych na podłożach mineralnych oraz do zatapiania siatki zbrojącej w systemach ociepleń budynków.

Rodzaj podłoża

Tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienne. Mury z cegieł i pustaków ceramicznych, silikatowych, bloczków z betonu komórkowego i inne, powierzchnie betonowe, warstwa styropianu w systemie ociepleń.

Przygotowanie podłoża

Dla przyklejania płyt styropianowych.
Powierzchnia podłoża powinna być sucha, czysta, trwała i nośna. Nowe tynki i betony powinny być związane i wysezonowane. Tynki osypliwe, popękane i "głuche" usunąć, szczeliny rozkuć. Ewentualne ubytki i nierówności uzupełnić. Mocne tynki oczyścić z łuszczących się warstw malarskich i zanieczyszczeń. Podłoża nasiąkliwe należy pomalować emulsją gruntującą HUZAR.
Dla zatapiania siatki na styropianie
Powierzchnia styropianu powinna być sucha, czysta, trwała i nośna. Ewentualne szczeliny między płytami wypełnić odpowiednio dociętymi paskami styropianu. W przypadku nierówności styropianu lub zniszczenia warstwy wierzchniej przez promieniowanie słoneczne UV (żółty nalot), powierzchnię przeszlifować tarką metalową lub pacą z papierem ściernym. Nie pozostawiać wystających elementów łączników.

Sposób użycia

Zawartość worka wymieszać mechanicznie lub ręcznie z odpowiednią ilością czystej, chłodnej wody do uzyskania jednorodnej mieszaniny i założonej konsystencji. Po odczekaniu 5 minut ponownie wymieszać. Zaprawę klejową należy zużyć w ciągu 1 godziny od wymieszania z wodą. W przypadku zgęstnienia zaprawy klejowej w tym czasie należy ją ponownie intensywnie wymieszać nie dolewając wody. Przedozowanie wody wydłuży czas wiązania oraz pogorszy wszystkie cechy zaprawy klejowej, między innymi przyczepność.
Przyklejanie płyt styropianowych
Zaprawę klejową nakładać kielnią w formie placków i pasma obwodowego na płytę styropianową lub cienką warstwą przy pomocy pacy zębatej. Płyty styropianowe przykładać do ściany lekko je dociskając. Po przyklejeniu płyt w ciągu 10 minut można jeszcze dokonać korekty ich położenia. Czynności przyklejania płyt należy wykonać w czasie nie dłuższym niż 20 minut od nałożenia zaprawy klejowej na płytę. Do kołkowania styropianu należy przystąpić najwcześniej po 1 dniu, a do zatapiania siatki po 3 dniach od przyklejenia płyt.
Zatapianie siatki
Na przyklejone płyty zaprawę klejową nałożyć pacą stalową gładką i wyrównać pacą zębatą. Następnie nałożyć siatkę i wcisnąć ją pacą w warstwę zaprawy klejowej tak, aby siatka nie była widoczna. W razie potrzeby nanieść kolejną warstwę zaprawy klejowej. Po całkowitym wyschnięciu zaprawy klejowej (po minimum 3 dniach) można przystąpić do dalszych prac.

Narzędzia

Mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, paca zębata, paca gładka, kielnia, pojemnik na klej.

Warunki wykonania

Prace wykonywać w temperaturze otoczenia od +5°C do +30°C. Do zaprawy klejowej nie dodawać żadnych substancji. Świeżo wbudowane warstwy chronić przed nadmiernym przesuszeniem i zawilgoceniem.

Przechowywanie

W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach - 12 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed zawilgoceniem w czasie transportu i składowania.

Uwagi

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania odnoszą się do temperatury (20±2)°C i wilgotności względnej powietrza (60±5)%. W innych warunkach czasy wiązania i wysychania mogą ulec zmianie. Zaprawa klejowa do siatki zawiera cement i po wymieszaniu z wodą daje odczyn alkaliczny. W razie zabrudzenia oczu należy natychmiast przemyć je wodą i skontaktować się z lekarzem. Chronić również skórę używając ubrań i rękawic ochronnych. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.

Zalecenia ogólne

Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP. Szczegóły dotyczące klejenia płyt styropianowych, zatapiania siatki zbrojącej i sposobu ocieplania ścian oraz naprawiania uszkodzeń warstwy ocieplającej zawarte są w instrukcji ITB.

Dane techniczne

  • właściwa ilość wody
    • od 5 do 6 dm3/25kg
    • ok. 0,22 dm3/kg
  • konsystencja: 8+-1 cm
  • przyczepność do betonu: >= 0,3 MPa
  • przyczepność do styropianu:  =>= 0,1 MPa
  • czas zdolności do przyklejania od podłożenia w cienkiej warstwie: 20 min.

Dane techniczne - właściwości

czas zużycia:
60 min.
gęstość nasypowa [kg/dm³]:
1,5 kg/dm³
gęstość objętościowa:
1,6 kg/dm³
ilość kg na palecie:
1200 kg
ilość w opakowaniu:
25 kg
skład:
mieszanina cementu i piasku oraz dodatków mineralnych i domieszek
wydajność:
ok. 15 dm3 z 25 kg
wydajność:
ok. 0,75 dm3 z 1 kg
zakres temperatur stosowania:
5 - 30 °C
zużycie:
przy klejeniu płyt 3 - 4 kg/m2
zużycie:
przy zatapianiu siatki 3,5 - 4,5 kg/m2

Załączniki