Bauchemie

Huzar - zaprawa klejowa do styropianu

Huzar - zaprawa klejowa do styropianu

Huzar

Kategorie:

Produkt #: 20717

PreisStückpreis 11,31zł14,25złfür Stück   1.00 StückVerkaufseinheit

PreisNETTO 11,31zł14,25zł PreisBRUTTO 13,91zł17,53zł

In den Warenkorb Bestellen Sie bitte ein Vielfaches von: 1

Zur Wunschliste hinzufügen Auf die Vergleichsliste Fragen zum Produkt


Einen Fehler in der Beschreibung melden »Produktbeschreibung

Do przyklejania płyt styropianowych na typowych podłożach mineralnych w systemach ociepleń budynków.

Rodzaj podłoża

Tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienne. Mury z cegieł i pustaków ceramicznych, silikatowych, bloczków z betonu komórkowego i inne powierzchnie betonowe.

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być suche, czyste, trwałe i nośne. Nowe tynki i betony powinny być związane i wysezonowane. Tynki osypliwe, popękane i "głuche" usunąć, szczeliny rozkuć. Ewentualne ubytki i nierówności uzupełnić. Mocne tynki oczyścić z łuszczących się warstw malarskich i zanieczyszczeń. Podłoża nasiąkliwe należy pomalować emulsją gruntującą HUZAR.

Sposób użycia

Zawartość worka wymieszać mechanicznie lub ręcznie z właściwą ilością czystej, chłodnej wody do uzyskania jednorodnej konsystencji. Po odczekaniu 3 minut ponownie wymieszać. Zaprawę klejową nakładać kielnią w formie placków i pasma obwodowego na płytę styropianową lub cienką warstwą przy pomocy pacy zębatej. Płyty styropianowe przykładać do ściany lekko je dociskając. Po przyklejeniu płyt w ciągu 10 minut można jeszcze dokonać korekty ich położenia. Czynności przyklejania płyt należy wykonać w czasie nie dłuższym niż 20 minut od nałożenia kleju na płytę. Zaprawę klejową należy zużyć w ciągu 1 godziny od wymieszania z wodą. W przypadku zgęstnienia zaprawy klejowej w tym czasie należy ją ponownie intensywnie wymieszać nie dolewając wody. Przedozowanie wody wydłuży czas wiązania oraz pogorszy wszystkie cechy zaprawy klejowej, między innymi przyczepność. Do kołkowania styropianu należy przystąpić po 1 dniu, a do zatapiania siatki po 3 dniach od przyklejenia płyt.

Narzędzia

Mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, paca zębata, paca gładka, kielnia, pojemnik na klej.

Warunki wykonania

Prace wykonywać w temperaturze otoczenia od +5°C do +30°C. Do zaprawy klejowej nie dodawać żadnych substancji. Świeżo wbudowane warstwy chronić przed nadmiernym przesuszeniem i zawilgoceniem.

Przechowywanie

W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach - 12 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed zawilgoceniem w czasie transportu i składowania.

Uwagi

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania odnoszą się do temperatury (20±2)°C i wilgotności względnej powietrza (60±5)%. W innych warunkach czasy wiązania i wysychania mogą ulec zmianie. Zaprawa klejowa do styropianu zawiera cement i po wymieszaniu z wodą daje odczyn alkaliczny. W razie zabrudzenia oczu należy natychmiast przemyć je wodą i skontaktować się z lekarzem. Chronić również skórę używając ubrań i rękawic ochronnych. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu. Narzędzia czyścić wodą.

Zalecenia ogólne

Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP. Szczegóły dotyczące klejenia płyt styropianowych i sposobu ocieplania ścian oraz naprawiania uszkodzeń warstwy ocieplającej zawarte są w instrukcji ITB.

Dane techniczne

 • właściwa ilość wody
 • od 5 do 5,5 dm3/25kg
 • ok. 0,21 dm3/kg
 • konsystencja: 8+-1 cm
 • przyczepność do betonu: >= 0,3 MPa
 • przyczepność do styropianu:  =>= 0,1 MPa
 • czas zużycia: ok. 1 godzina
 • czas zdolności do przyklejania od podłożenia w cienkiej warstwie: 20 min.
 • zużycie przy klejeniu płyt: od 3 do 4 kg/m2
 • zużycie przy zatapianiu siatki: od 3,5 do 4,5 kg/m2
 • na wyrób wystawiono deklaracje zgodności
 • posiada atest PZH

Technische Daten

Betrag in Kästchen:
25 kg
kg pro Palette:
1200 kg
Leistung:
ok. 15 dm3 z 25 kg
Leistung:
ok. 0,75 dm3 z 1 kg
Schüttdichte:
1,5 kg/dm³
Schüttdichte:
1,6 kg/dm³
Verarbeitungstemperatur:
5 - 30 °C
verwenden:
3 - 4 kg/m³
Zeitaufwand:
60 min.
Zusammensetzung:
mieszanina cementu i piasku oraz dodatków mineralnych i domieszek

Zubehör

Informationsquelle Bilder, Videos, Dokumente und Produktbeschreibungen stammen aus dem Web - Huzar