Kategorie

Huzar - zaprawa klejowa do styropianu

Huzar - zaprawa klejowa do styropianu

Producent: Huzar

Kategoria: kleje do styropianu

Produkt nr: 20717

Zamawiana wielokrotność liczby: 1 Dodaj do koszyka
cennikowa cena
jednostkowa netto
14,25zł
za szt
promocyjna cena
jednostkowa netto
11,17zł
za szt
minimalna handlowa
ilość produktu
1.00 szt
jednostka
handlowa
1.00 szt
całkowita cena
cennikowa netto
14,25zł
za 1.00 szt
całkowita cena
promocyjna netto
11,17zł
za 1.00 szt
cennikowa cena
jednostkowa brutto
17,53zł
za szt
promocyjna cena
jednostkowa brutto
13,74zł
za szt
minimalna handlowa
ilość produktu
1.00 szt
jednostka
handlowa
1.00 szt
całkowita cena
cennikowa brutto
17,53zł
za 1.00 szt
całkowita cena
promocyjna brutto
13,74zł
za 1.00 szt

Opis produktu

Do przyklejania płyt styropianowych na typowych podłożach mineralnych w systemach ociepleń budynków.

Rodzaj podłoża

Tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienne. Mury z cegieł i pustaków ceramicznych, silikatowych, bloczków z betonu komórkowego i inne powierzchnie betonowe.

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być suche, czyste, trwałe i nośne. Nowe tynki i betony powinny być związane i wysezonowane. Tynki osypliwe, popękane i "głuche" usunąć, szczeliny rozkuć. Ewentualne ubytki i nierówności uzupełnić. Mocne tynki oczyścić z łuszczących się warstw malarskich i zanieczyszczeń. Podłoża nasiąkliwe należy pomalować emulsją gruntującą HUZAR.

Sposób użycia

Zawartość worka wymieszać mechanicznie lub ręcznie z właściwą ilością czystej, chłodnej wody do uzyskania jednorodnej konsystencji. Po odczekaniu 3 minut ponownie wymieszać. Zaprawę klejową nakładać kielnią w formie placków i pasma obwodowego na płytę styropianową lub cienką warstwą przy pomocy pacy zębatej. Płyty styropianowe przykładać do ściany lekko je dociskając. Po przyklejeniu płyt w ciągu 10 minut można jeszcze dokonać korekty ich położenia. Czynności przyklejania płyt należy wykonać w czasie nie dłuższym niż 20 minut od nałożenia kleju na płytę. Zaprawę klejową należy zużyć w ciągu 1 godziny od wymieszania z wodą. W przypadku zgęstnienia zaprawy klejowej w tym czasie należy ją ponownie intensywnie wymieszać nie dolewając wody. Przedozowanie wody wydłuży czas wiązania oraz pogorszy wszystkie cechy zaprawy klejowej, między innymi przyczepność. Do kołkowania styropianu należy przystąpić po 1 dniu, a do zatapiania siatki po 3 dniach od przyklejenia płyt.

Narzędzia

Mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, paca zębata, paca gładka, kielnia, pojemnik na klej.

Warunki wykonania

Prace wykonywać w temperaturze otoczenia od +5°C do +30°C. Do zaprawy klejowej nie dodawać żadnych substancji. Świeżo wbudowane warstwy chronić przed nadmiernym przesuszeniem i zawilgoceniem.

Przechowywanie

W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach - 12 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed zawilgoceniem w czasie transportu i składowania.

Uwagi

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania odnoszą się do temperatury (20±2)°C i wilgotności względnej powietrza (60±5)%. W innych warunkach czasy wiązania i wysychania mogą ulec zmianie. Zaprawa klejowa do styropianu zawiera cement i po wymieszaniu z wodą daje odczyn alkaliczny. W razie zabrudzenia oczu należy natychmiast przemyć je wodą i skontaktować się z lekarzem. Chronić również skórę używając ubrań i rękawic ochronnych. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu. Narzędzia czyścić wodą.

Zalecenia ogólne

Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP. Szczegóły dotyczące klejenia płyt styropianowych i sposobu ocieplania ścian oraz naprawiania uszkodzeń warstwy ocieplającej zawarte są w instrukcji ITB.

Dane techniczne

 • właściwa ilość wody
 • od 5 do 5,5 dm3/25kg
 • ok. 0,21 dm3/kg
 • konsystencja: 8+-1 cm
 • przyczepność do betonu: >= 0,3 MPa
 • przyczepność do styropianu:  =>= 0,1 MPa
 • czas zużycia: ok. 1 godzina
 • czas zdolności do przyklejania od podłożenia w cienkiej warstwie: 20 min.
 • zużycie przy klejeniu płyt: od 3 do 4 kg/m2
 • zużycie przy zatapianiu siatki: od 3,5 do 4,5 kg/m2
 • na wyrób wystawiono deklaracje zgodności
 • posiada atest PZH

Dane techniczne - właściwości

czas zużycia:
60 min.
gęstość nasypowa [kg/dm³]:
1,5 kg/dm³
gęstość objętościowa:
1,6 kg/dm³
ilość kg na palecie:
1200 kg
ilość w opakowaniu:
25 kg
skład:
mieszanina cementu i piasku oraz dodatków mineralnych i domieszek
wydajność:
ok. 15 dm3 z 25 kg
wydajność:
ok. 0,75 dm3 z 1 kg
zakres temperatur stosowania:
5 - 30 °C
zużycie [kg/m³]:
3 - 4 kg/m³

Załączniki