Construction chemicals

Huzar - zaprawa murarska

Huzar - zaprawa murarska

Huzar

Category: adhesive for porous concrete

product #: 20710

Priceunit price 7,14zł9,00złfor item   1.00 itemsales unit

PriceNET 7,14zł9,00zł PriceGROSS 8,78zł11,07zł

Add to cart Order multiples of: 1

Add to wish list Add to Compare Ask about product


Report an error in description »Product description

Do murowania ścian z cegieł, pustaków ceramicznych i betonowych, a także innych elementów murowych. Zalecana do wszelkich ścian, za wyjątkiem konstrukcyjnych. Grubość spoin nie powinna przekraczać 20 mm. Do stosowania wewnątrz budynków.

Przygotowanie podłoża

Do murowania ścian z cegieł, pustaków ceramicznych i betonowych, a także innych elementów murowych. Zalecana do wszelkich ścian, za wyjątkiem konstrukcyjnych. Grubość spoin nie powinna przekraczać 20 mm. Do stosowania wewnątrz budynków.

Sposób użycia

Zawartość worka wymieszać mechanicznie lub ręcznie z podaną ilością czystej, chłodnej wody do uzyskania jednorodnej mieszaniny i założonej konsystencji. Zaprawę nanosić kielnią i po wyrównaniu nadmiar usunąć. Zużyć w ciągu 3 godzin od wymieszania z wodą. W przypadku zgęstnienia zaprawy w tym czasie należy ją ponownie intensywnie wymieszać nie dolewając wody. Przedozowanie wody wydłuży czas wiązania oraz pogorszy wszystkie cechy zaprawy, między innymi przyczepność i wytrzymałość.

Narzędzia

Betoniarka, mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, kielnia, pojemnik na zaprawę i wodę.

Warunki wykonania

Prace wykonywać w temperaturze otoczenia od +5°C do +30°C. Do zaprawy nie dodawać innych substancji. Świeżo wymurowaną ścianę zabezpieczyć przed przesuszeniem i zawilgoceniem.

Przechowywanie

W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach - 12 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed zawilgoceniem w czasie transportu i składowania.

Uwagi

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury (20±2)°C i wilgotności względnej (65±5)%. W innych warunkach czas zużycia i wiązania może ulec zmianie. Produkt działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe. Należy stosować odpowiednie środki ochrony oczu, dróg oddechowych i skóry. Po wymieszaniu z wodą daje odczyn alkaliczny. W razie zabrudzenia oczu należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Narzędzia czyścić wodą. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.

Zalecenia ogólne

Prace murarskie prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP.

Dane techniczne

  • klasa M1, typ G
  • właściwa ilość wody od 3,5 do 4 dm3/25kg, ok. 0,15 dm3/kg
  • początkowa wytrzymałość na ścinanie >= 0,15 MPa

Technical data

amount in box:
25 kg
application temperature range:
5 - 30 °C
bulk density:
1,6 kg/dm³
composition:
mieszanina cementu, wapna i piasku oraz dodatków mineralnych
Compressive strength [MPa]:
≥ 1 MPa
expenditure:
1 cegła pełna (25 cm), przy spoinie 10 mm: 100 kg/m2
expenditure:
½ cegły pełnej (12 cm), przy spoinie 10 mm: 40 kg/m2
fire classification - reaction to fire:
A1
fire classification - reaction to fire:
A1
kilograms per pallet:
1200 kg
performance:
ok. 15 dm3 z 25 kg
performance:
ok. 0,6dm3 z 1 kg
time consumption:
180 min.

Attachments

source of information pictures, videos, documents and product descriptions come from the web - Huzar