Chemia budowlana

Huzar - zaprawa murarska

Huzar - zaprawa murarska

Huzar

Kategoria: kleje do gazobetonu

Produkt nr: 20710

Cenajednostkowa 7,14zł9,00złza szt   1.00 sztjednostka sprzedaży

CenaNETTO 7,14zł9,00zł CenaBRUTTO 8,78zł11,07zł

Dodaj do koszyka Zamawiana wielokrotność liczby: 1

Dodaj do schowka Dodaj do porównania Zapytaj o produkt


Zgłoś błąd w opisie »Opis produktu

Do murowania ścian z cegieł, pustaków ceramicznych i betonowych, a także innych elementów murowych. Zalecana do wszelkich ścian, za wyjątkiem konstrukcyjnych. Grubość spoin nie powinna przekraczać 20 mm. Do stosowania wewnątrz budynków.

Przygotowanie podłoża

Do murowania ścian z cegieł, pustaków ceramicznych i betonowych, a także innych elementów murowych. Zalecana do wszelkich ścian, za wyjątkiem konstrukcyjnych. Grubość spoin nie powinna przekraczać 20 mm. Do stosowania wewnątrz budynków.

Sposób użycia

Zawartość worka wymieszać mechanicznie lub ręcznie z podaną ilością czystej, chłodnej wody do uzyskania jednorodnej mieszaniny i założonej konsystencji. Zaprawę nanosić kielnią i po wyrównaniu nadmiar usunąć. Zużyć w ciągu 3 godzin od wymieszania z wodą. W przypadku zgęstnienia zaprawy w tym czasie należy ją ponownie intensywnie wymieszać nie dolewając wody. Przedozowanie wody wydłuży czas wiązania oraz pogorszy wszystkie cechy zaprawy, między innymi przyczepność i wytrzymałość.

Narzędzia

Betoniarka, mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, kielnia, pojemnik na zaprawę i wodę.

Warunki wykonania

Prace wykonywać w temperaturze otoczenia od +5°C do +30°C. Do zaprawy nie dodawać innych substancji. Świeżo wymurowaną ścianę zabezpieczyć przed przesuszeniem i zawilgoceniem.

Przechowywanie

W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach - 12 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed zawilgoceniem w czasie transportu i składowania.

Uwagi

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury (20±2)°C i wilgotności względnej (65±5)%. W innych warunkach czas zużycia i wiązania może ulec zmianie. Produkt działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe. Należy stosować odpowiednie środki ochrony oczu, dróg oddechowych i skóry. Po wymieszaniu z wodą daje odczyn alkaliczny. W razie zabrudzenia oczu należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Narzędzia czyścić wodą. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.

Zalecenia ogólne

Prace murarskie prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP.

Dane techniczne

  • klasa M1, typ G
  • właściwa ilość wody od 3,5 do 4 dm3/25kg, ok. 0,15 dm3/kg
  • początkowa wytrzymałość na ścinanie >= 0,15 MPa

Dane techniczne - właściwości

czas zużycia:
180 min.
gęstość nasypowa [kg/dm³]:
1,6 kg/dm³
ilość kg na palecie:
1200 kg
ilość w opakowaniu:
25 kg
klasyfikacja ogniowa - reakcja na ogień:
A1
klasyfikacja ogniowa - reakcja na ogień:
A1
skład:
mieszanina cementu, wapna i piasku oraz dodatków mineralnych
wydajność:
ok. 15 dm3 z 25 kg
wydajność:
ok. 0,6dm3 z 1 kg
wytrzymałość na ściskanie [MPa]:
≥ 1 MPa
zakres temperatur stosowania:
5 - 30 °C
zużycie:
1 cegła pełna (25 cm), przy spoinie 10 mm: 100 kg/m2
zużycie:
½ cegły pełnej (12 cm), przy spoinie 10 mm: 40 kg/m2

Załączniki

żródło informacji: zdjęcia, filmy, dokumenty i opisy produktów pochodzą ze strony internetowej firmy Huzar