Huzar - zaprawa tynkarska

Huzar - zaprawa tynkarska

Hersteller: Huzar

Kategorie:

Produkt #: 20711

Bestellen Sie bitte ein Vielfaches von: 1 In den Warenkorb
Listenpreises
Nettostückpreis
8,50zł
für Stück
Rabatt Preis
Nettostückpreis
6,66zł
für Stück
Der Mindestbetrag für den Handel
die Menge des Produkt
1.00 Stück
Einheit
Handel
1.00 Stück
Gesamtpreis
Nettolistenpreis
8,50zł
für 1.00 Stück
Gesamtpreis
Netto-Sonderpreis
6,66zł
für 1.00 Stück
Listenpreises
Bruttostückpreis
10,46zł
für Stück
Rabatt Preis
Bruttostückpreis
8,19zł
für Stück
Der Mindestbetrag für den Handel
die Menge des Produkt
1.00 Stück
Einheit
Handel
1.00 Stück
Gesamtpreis
Bruttolistenpreis
10,46zł
für 1.00 Stück
Gesamtpreis
Brutto Rabatt Preis
8,19zł
für 1.00 Stück

Produktbeschreibung

Do ręcznego wykonywania wypraw tynkarskich o powierzchni kategorii III i wytrzymałości na ściskanie kategorii CS I na ścianach i sufitach, niezależnie od wilgotności pomieszczeń oraz podkładów pod gładzie, tynki dekoracyjne lub okładziny ceramiczne. Zalecana grubość warstwy tynku: do 15 mm. Do stosowania wewnątrz budynków.

Rodzaj podłoża

Ściany z cegieł i pustaków ceramicznych, silikatowych, bloczków z betonu komórkowego oraz ściany i stropy z betonowych elementów prefabrykowanych. Stare, nie zwietrzałe tynki cementowe i cementowo-wapienne.

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być czyste, nośne, suche oraz wolne od zanieczyszczeń, pyłu i tłustych plam. Stare i mocne tynki oczyścić z warstw malarskich, szczeliny poszerzyć, a ubytki i nierówności uzupełnić. Miejsca narażone na powstawanie rys, na przykład sąsiadujące ze sobą różne materiały konstrukcyjne, naroża otworów itp. należy wzmocnić siatką zbrojącą z włókna szklanego o oczkach 10×10 mm. Podłoża zawsze należy pomalować emulsją gruntującą HUZAR. Następnie można wykonać obrzutkę wstępną tzw. „szpryc”.

Sposób użycia

Zawartość worka wymieszać mechanicznie lub ręcznie z podaną ilością czystej, chłodnej wody do uzyskania jednorodnej mieszaniny. Tynk nanieść kielnią na podłoże, ściągnąć łatą lub pacą i po około 30 minutach zatrzeć pacą styropianową. W przypadku zgęstnienia zaprawy tynkarskiej w tym czasie, należy ją ponownie intensywnie wymieszać nie dolewając wody. Przedozowanie wody wydłuży czas wiązania oraz pogorszy wszystkie cechy tynku, między innymi przyczepność, wytrzymałość i odporność na spękania.

Narzędzia

Mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, pace i łaty tynkarskie, kielnia, poziomica, pojemnik na zaprawę.

Warunki wykonania

Prace wykonywać w temperaturze otoczenia od +5°C do +30°C. Nie dodawać innych substancji. Świeży tynk chronić przed nadmiernym przesuszeniem i zawilgoceniem.

Przechowywanie

W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach - 12 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed zawilgoceniem w czasie transportu i składowania.

Uwagi

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury (20±2)°C i wilgotności względnej (65±5)%. W innych warunkach czas zużycia i wiązania może ulec zmianie. Produkt działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe. Należy stosować odpowiednie środki ochrony oczu, dróg oddechowych i skóry. Po wymieszaniu z wodą daje odczyn alkaliczny. W razie zabrudzenia oczu należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Narzędzia czyścić wodą. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.

Zalecenia ogólne

Prace murarskie prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP.

Dane techniczne

  • typ GP, kat. CS I
  • właściwa ilość wody ok. 4 dm3/25kg, ok. 0,16 dm3/kg
  • przyczepność >= 0,1 MPa
  • na wyrób wystawiono deklaracje zgodności
  • posiada atest PZH

Technische Daten

Betrag in Kästchen:
25 kg
brandklasse - brandverhalten:
A1
kg pro Palette:
1200 kg
Leistung:
ok. 15 dm3 z 25 kg
Leistung:
ok. 0,6dm3 z 1 kg
Schüttdichte:
1,6 kg/dm³
Verarbeitungstemperatur:
5 - 30 °C
Verschleiß:
1,7 (na 1mm grubości warstwy) kg/m²
Zeitaufwand:
60 min.
Zusammensetzung:
mieszanina cementu, wapna i piasku oraz dodatków mineralnych i domieszek

Zubehör