Icopal - klej bitumiczny Shell Tixophalte

Icopal - klej bitumiczny Shell Tixophalte

manufacturer: Icopal

Category: roof waterproofing

product #: 11150

Order multiples of: 1 Add to cart
price-list
net unit price
20,00zł
for package
discount price
net unit price
19,51zł
for package
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 package
unit
trading
1.00 package
total price
net list price
20,00zł
for 1.00 package
total price
discounted net price
19,51zł
for 1.00 package
price-list
gross unit price
24,60zł
for package
discount price
gross unit price
24,00zł
for package
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 package
unit
trading
1.00 package
total price
gross list price
24,60zł
for 1.00 package
total price
gross discount price
24,00zł
for 1.00 package

Product description

Cena za opakowanie
 
Preparat bitumiczny
 
Zastosowanie:

Preparat bitumiczny Shell Tixophalte jest przeznaczony do:
- klejenia płyt styropianowych oraz płyt z pianki poliuretanowej do podłoży z betonu oraz blachy,
- klejenia pap asfaltowych stosowanych do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych części podziemnych budynków i tarasów, z jednoczesnym wykonaniem warstwy dociskowej,
- uszczelniania i wykonywania napraw w bitumicznych pokryciach dachowych,
- wykonywania powłok przeciwwilgociowych na podłożach betonowych.
 
Dane techniczne:
- opakowanie: kartusze,
- wielkość opakowania: 310 ml.,
- kolor: czarny
- temperatura stosowania: od + 5 °C do +30 °C,
- gęstość pozorna, g/cm3: 1,4±5%,
- zawartość składników lotnych: 15 % ZUAT-15/W.07,
- zawartość wody: 0,2 % PN-83/C-04523,
- zawartość składników lotnych: 15% ZUAT-15/W.07,
- czas wysychania: 1 h ZUAT-15/IV.07,
- giętkość w temperaturze -5 °C przy przeginaniu na wałku o średnicy 15 mm:brak rys i pęknięć ZUAT-15/W.07,
- spływność w temp. +100 °C,z powierzchni pionowej: nie spływa ZUAT-15/IV.07,
- przesiąkliwość przy działaniu słupa wody o wysokości 500 mm w ciągu 24 h: nie przesiąka,
- Atest Higieniczny PZH nr HK/B/0825/01/93.
 
Preparat nakłada się w jednej lub dwóch warstwach, za pomocą szpachli.
Zasady stosowania preparatu Shell Tixophalte powinny być określone w instrukcji
technicznej opracowanej przez Producenta wyrobu. Wykonywanie prac z zastosowaniem preparatu powinno być zgodne z projektami technicznymi obiektów oraz obowiązującymi normami i przepisami techniczno - budowlanymi.
Preparat Shell Tixophalte nie może być stosowany do klejenia pap asfaltowych
stosowanych jako pokrycia dachowe bez dodatkowego mocowania mechanicznego lub warstwy dociskowej.