Kabe - system ociepleń Kabe Therm WM

Kabe - system ociepleń Kabe Therm WM

Producent: Kabe

Kategoria: systemy ociepleń - Kabe

Produkt nr: 23541

cena na zapytanie


Opis produktu

System ociepleń Kabe Therm WM znajduje zastosowanie przede wszystkim na obiektach wymagających zwiększonej ochrony przeciwpożarowej. Stosowany jest w budownictwie mieszkaniowym jedno- i wielorodzinnym, użyteczności publicznej i przemysłowym, zarówno w obiektach już istniejących, jak i nowo wznoszonych, do wysokości 25 m (dla budynków wzniesionych przed 01.04.1995 do wysokości jedenastej kondygnacji włącznie). Do jego wykonania można stosować zarówno płyty z elewacyjnej (o zaburzonym układzie włókien), jak i lamelowej (o ukierunkowanym układzie włókien) wełny mineralnej. System może być stosowany na wszelkich typowych podłożach mineralnych (tj.: beton, beton komórkowy, tynk cementowy, cementowo-wapienny, piaskowiec oraz na ścianach surowych wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych lub wapienno-piaskowych), jak i na podłożach pokrytych dobrze przylegającą powłoką farby elewacyjnej lub tynku cienkowarstwowego. Warstwą zewnętrzną systemu jest polikrzemianowa (niskoalkaliczna silikatowa) wyprawa tynkarska Novalit T, możliwa do wykonania w szerokiej palecie kolorów i faktur. System Kabe Therm WM jest szczególnie polecany na obiektach starych (w tym również zabytkowych) oraz na budynkach ze ścianami wykonanymi z materiałów o strukturze porowatej (tj.: beton komórkowy, żużlobeton, cegła poryzowana). Ze względu na bardzo dobre własciwości akustyczne nadaje się również do ocieplania obiektów zlokalizowanych w strefach o dużym natężeniu hałasu. Przy ocieplaniu budynków o nieregularnych i zakrzywionych kształtach najlepiej sprawdza się system z wełną lamelową.
      
Dane techniczne:

 • rodzaj warstwy termoizolacyjnej: płyty z elewacyjnej lub lamelowej wełny mineralnej,
 • grubość warstwy termoizolacyjnej: wg projektu technicznego,
 • sposób mocowania termoizolacji: klejenie i mocowanie mechaniczne,
 • zastosowanie łączników mechanicznych: wymagane (określone w projekcie technicznym),
 • tkanina zbrojąca: systemowa siatka z włókien szklanych o gramaturze 165 g/m2,
 • klasyfikacja ogniowa: układ nierozprzestrzeniający ognia (NRO),
 • faktury: pełna, drapana/mieszana,
 • grubości ziarna: 1,5 mm; 2,0 mm; 2,5 mm; 3,0 mm,
 • przyczepność: do betonu - większa bądź równa 0,3 MPa; do elewacyjnej wełny mineralnej - większa bądź równa 0,015 MPa, do lamelowej wełny mineralnej - większa bądź równa 0,08 MPa,
 • przyczepność międzywarstwowa: do elewacyjnej wełny mineralnej - większa bądź równa 0,015 MPa, do lamelowej wełny mineralnej - większa bądź równa 0,08 MPa,
 • wodochłonność (po 24 h): mniejsze bądź równe 1200 g/m2,
 • odporność na uderzenie: większa bądź równa 1 J,
 • kolor: naturalna biel,
 • oparty na płytach z niepalnej wełny mineralnej,
 • posiada zdolność swobodnego oddawania wilgoci,
 • zapobiega kondensacji pary wodnej wewnątrz przegrody,
 • zapewnia znacznie spowolniony proces zabrudzania elewacji,
 • zapewnia odpowiednią izolacyjność termiczną ścian.

System podlega indywidualnej wycenie.