Construction chemicals

Kreisel - obrzutka cementowa 550

Kreisel - obrzutka cementowa 550

Kreisel

Category: cement

product #: 16845

Priceunit price 11,64zł16,50złfor package   1.00 packagesales unit

PriceNET 11,64zł16,50zł PriceGROSS 14,32zł20,30zł

Add to cart Order multiples of: 1

Add to wish list Add to Compare Ask about product


Report an error in description »Product description

Zaprawa tynkarska w postaci przygotowanej fabrycznie suchej mieszanki spoiwa mineralnego i wypełniaczy mineralnych. Po zarobieniu wodą tworzy jednorodną masę tynkarską o dużej przyczepności do podłoża. Po stwardnieniu wodo- i mrozoodporna. Nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Przeznaczenie

Zaprawa przeznaczona jest do maszynowego lub ręcznego wykonywania tradycyjnej cementowej obrzutki tynkarskiej pod narzuty tynkowe i tynki podkładowe. Podłożami mogą być ściany i stropy betonowe, z elementów ceramicznych, wapienno-piaskowych, z elementów z betonów lekkich itp.

Dane techniczne

  • gęstość objętościowa świeżej zaprawy: ok. 1,85 g/cm³,
  • gęstość objętościowa stwardniałej zaprawy: ok. 1,60 g/cm³,
  • wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: kategoria CSIV,
  • wytrzymałość na zginanie po 28 dniach: ≥ 2 MPa,
  • przyczepność do podłoża i symbol modelu pęknięcia: ≥ 0,5 MPa; FP: A,
  • absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym: kategoria W2,
  • współczynnik przepuszczalności pary wodnej: 11,3,
  • zawartość rozpuszczalnego chromu VI: ≤ 0,0002%,
  • przechowywanie: Do 9 miesięcy od daty produkcji, w miejscach suchych i w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych,
  • produkt posiada wymagane dokumenty uprawniające do użytkowania.

Technical data

composition:
cement portlandzki, wapno hydratyzowane, wypełniacze mineralne, domieszki
expenditure:
6 - 8 kg/m²
fire classification - reaction to fire:
A1
granulation:
do 1,25 mm
thermal conductivity λ:
0,83 W/mK
amount in box:
30 kg
number of pieces per pallet:
42 item

Attachments

source of information pictures, videos, documents and product descriptions come from the web - Kreisel