Kreisel - system renowacji, tynk renowacyjny 920

Kreisel - system renowacji, tynk renowacyjny 920

manufacturer: Kreisel

Category: thermal insulation systems - plasters

product #: 18360

Order multiples of: 1 Add to cart
price-list
net unit price
75,40zł
for package
discount price
net unit price
52,72zł
for package
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 package
unit
trading
1.00 package
total price
net list price
75,40zł
for 1.00 package
total price
discounted net price
52,72zł
for 1.00 package
price-list
gross unit price
92,74zł
for package
discount price
gross unit price
64,85zł
for package
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 package
unit
trading
1.00 package
total price
gross list price
92,74zł
for 1.00 package
total price
gross discount price
64,85zł
for 1.00 package

Product description

Tynk Renowacyjny Podkładowy 920 to fabrycznie przygotowana mieszanka spoiw hydraulicznych, trasu, wypełniaczy mineralnych o specjalnym uziarnieniu oraz dodatków modyfikujących. Charakteryzuje się łatwą urabialnością, oraz wysoką przyczepnością. Po stwardnieniu wodo - i mrozoodporna. Hydrofobowy. Nie ogranicza paroprzepuszczalnoci. Jest warstwą magazynującą sole w murach o średnim i wysokim zasoleniu. Produkt zgodny jest z wytycznymi WTA.

Przeznaczenie

Tynk Renowacyjny Podkładowy 920 jest warstwą podkładową pod tynki 921 i 922 w systemie tynków renowacyjnych KREISEL, w miejscach średnio i wysoko obciążonych działaniem soli. Dzięki dużej porowatości przejmuje i magazynuje sole migrujące z podłoża, bez zmniejszenia swoich parametrów wytrzymałościowych. Produkt szczególnie polecany do renowacji i konserwacji obiektów zabytkowych. Nadaje się zarówno do nakładania agregatem tynkarskim (z podwójnym systemem mieszającym np. DUO-MIX firmy M-TEC) jak i ręcznie.

Dane techniczne

 • gęstość objętościowa świeżej zaprawy: ok. 1,60 g/cm3,
 • gęstość objętościowa stwardniałej zaprawy: ok.1,40 g/cm3,
 • wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: kategoria CSIV,
 • wytrzymałość na zginanie po 28 dniach: 1 MPa,
 • skurcz po 28 dniach twardnienia: <0,1%,
 • penetracja wody po badaniu absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym wody: > 5mm,
 • absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym: ≤ 0,3kg/m2min0,5,
 • współczynnik przepuszczalności pary wodnej m: ≤ 18,
 • współczynnik przewodzenia ciepła λ (wartość tabelaryczna): < 0,47 W/m*K
 • zawartość rozpuszczonego chromu VI: ≤ 0,0002%
 • przechowywanie: do 9 miesięcy od daty produkcji, w miejscach suchych i w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych,
 • produkt posiada wymagane dokumenty uprawniające do stosowania.

 


Technical data

Adhesion:
0,4 MPa
amount in box:
30 kg
application temperature range:
5 - 25 °C
composition:
cement portlandzki, tras reński, wypełniacze mineralne, dodatki modyfikujace
expenditure:
12 (na 10 mm grubości warstwy) kg/m²
fire classification - reaction to fire:
A1
granulation:
do 2,0 mm
granulation:
0,47 mm
number of pieces per pallet:
42 item
thickness:
10 - 20 mm

Attachments

Customers also bought...


          
                    
Baumaster - dysperbit DN

22,03zł
29,43zł

Baumaster - dysperbit DN