Kreisel - system renowacji, zaprawa renowacyjna 940

Kreisel - system renowacji, zaprawa renowacyjna 940

Producent: Kreisel

Kategoria: systemy renowacji - zaprawy

Produkt nr: 18364

Zamawiana wielokrotność liczby: 1 Dodaj do koszyka
cennikowa cena
jednostkowa netto
133,10zł
za opakowanie
promocyjna cena
jednostkowa netto
93,00zł
za opakowanie
minimalna handlowa
ilość produktu
1.00 opakowanie
jednostka
handlowa
1.00 opakowanie
całkowita cena
cennikowa netto
133,10zł
za 1.00 opakowanie
całkowita cena
promocyjna netto
93,00zł
za 1.00 opakowanie
cennikowa cena
jednostkowa brutto
163,71zł
za opakowanie
promocyjna cena
jednostkowa brutto
114,39zł
za opakowanie
minimalna handlowa
ilość produktu
1.00 opakowanie
jednostka
handlowa
1.00 opakowanie
całkowita cena
cennikowa brutto
163,71zł
za 1.00 opakowanie
całkowita cena
promocyjna brutto
114,39zł
za 1.00 opakowanie

Opis produktu

Mineralna zaprawa renowacyjna 940 jest gotową do użycia zaprawą składającą się ze spoiwa mineralnego, wypełniaczy mineralnych, oraz domieszek modyfikujących. Jest odporna na zewnętrzne warunki atmosferyczne, charakteryzuje się niskim przewodnictwem kapilarnym, wysoką paro przepuszczalnością, a także odpornością na działanie soli rozpuszczalnych w wodzie. Cechuje się łatwą aplikacją na wszystkich zwykle spotykanych w budownictwie podłożach, znikomym skurczem w okresie wiązania i dobrym chwytem początkowym.

Przeznaczenie

Mineralna zaprawa renowacyjna 940 przeznaczona jest do naprawy i uzupełniania ubytków w tynkach cementowych, cementowo-wapiennych/szczególnie przydatna do naprawy rys statycznych i dynamicznych, oraz pęknięć w systemie renowacji fasad/, w  murach ceramicznych, a także do uzupełniania ubytków w cegłach /tzw. cerowanie/  i ich rekonstrukcji. Znajduje zastosowanie podczas prac renowacyjnych konstrukcji murowych zawilgoconych na skutek sorpcyjnego, lub kapilarnego podciągania wody. Znajduje zastosowanie przy wyrównywaniu podłoża pod zaprawy wodochronne, tynki renowacyjne i zaporowe tynki cokołowe w systemie renowacji zabytków.

Dane techniczne

  • gęstość nasypowa suchej mieszanki: ok. 1,25 kg/dm3,
  • wytrzymałość na zginanie po 28 dniach: 3,0 MPa,
  • wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: 10,0 MPa,
  • przyczepność po 28 dniach do normatywnego podłoża betonowego: >0,8 MPa,
  • skurcz liniowy po 28 dniach twardnienia: <0,25%
  • zawartość rozpuszczonego chromu VI: ≤ 0,0002%

Uwaga

Xi - produkt drażniący. Podczas pracy nosić odpowiednią ochronną odzież roboczą. Chronić przed dziećmi.


Dane techniczne - właściwości

proporcje mieszania:
ok. 7,25 litrów na 25kg suchej mieszanki
proporcje mieszania:
2 - 15
skład:
cement portlandzki, wypełniacze mineralne, dodatki modyfikujące, piasek kwarcowy
zakres temperatur stosowania:
5 - 25 °C
ilość w opakowaniu:
25 kg

Załączniki