Bauchemie

Kreisel - tynk maszynowy cementowo-wapienny ciężki 561

Kreisel - tynk maszynowy cementowo-wapienny ciężki 561

Kreisel

Kategorie:

Produkt #: 25517

PreisStückpreis 11,22zł15,50złfür Paket   1.00 PaketVerkaufseinheit

PreisNETTO 11,22zł15,50zł PreisBRUTTO 13,80zł19,07zł

In den Warenkorb Bestellen Sie bitte ein Vielfaches von: 1

Zur Wunschliste hinzufügen Auf die Vergleichsliste Fragen zum Produkt


Einen Fehler in der Beschreibung melden »Produktbeschreibung

Zaprawa tynkarska w postaci przygotowanej fabrycznie suchej mieszanki spoiwa mineralnego, wypełniaczy mineralnych, domieszek poprawiających właściwości użytkowe. Po zarobieniu wodą tworzy jednorodną masę tynkarską o bardzo dużej przyczepności do podłoża. Po stwardnieniu wodoodporna. Przeznaczona do stosowania wewnątrz budynków, także w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności względnej (łazienki, natryski, sauny, itp.).

Przeznaczenie

Zaprawa przeznaczona jest do maszynowego lub ewentualnie ręcznego wykonywania tradycyjnych jedno i wielowarstwowych wypraw tynkarskich wewnątrz budynków. Nadaje się także do wykonywania tynków podkładowych pod tynki szlachetne. Podłożami mogą być ściany i stropy betonowe, z elementów ceramicznych, wapienno-piaskowych, z elementów z betonów lekkich, itp.

Dane techniczne

  • wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: kategoria CS II,
  • przyczepność do podłoża i symbol modelu pęknięcia: 0,2 MPa; FP: B,
  • absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym: kategoria W0,
  • współczynnik przepuszczalności pary wodnej μ: 7,3,
  • czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą:  ok. 3 godziny w temperaturze +20°C; ok. 1 godzina w temperaturze powyżej +25°C.

Uwaga

Xi preparat drażniący, działa drażniąco na oczy, układ oddechowy i skórę. Podczas pracy należy stosować odzież ochronną, chronić oczy i układ oddechowy, postępować z godnie z przepisami BHP.


Technische Daten

brandklasse - brandverhalten:
A1
Dicke:
5 - 25 mm
Granulation:
0,6 mm
Mischverhältnis:
ok. 7,2 l wody na 30 kg suchej mieszanki
Verarbeitungstemperatur:
5 - 25 °C
Verschleiß:
1,4 (na 1mm grubości warstwy) kg/m²
Wärmeleitzahl λ:
0,67 W/mK
Zusammensetzung:
cement portlandzki, wapno hydratyzowane, wypełniacze mineralne, domieszki
Betrag in Kästchen:
30 kg
stückzahl pro palette:
36 Stück

Zubehör