Construction chemicals

Kreisel - tynk maszynowy cementowo-wapienny ciężki 561

Kreisel - tynk maszynowy cementowo-wapienny ciężki 561

Kreisel

Category: cement

product #: 25517

Priceunit price 11,61zł16,30złfor package   1.00 packagesales unit

PriceNET 11,61zł16,30zł PriceGROSS 14,28zł20,05zł

Add to cart Order multiples of: 1

Add to wish list Add to Compare Ask about product


Report an error in description »Product description

Zaprawa tynkarska w postaci przygotowanej fabrycznie suchej mieszanki spoiwa mineralnego, wypełniaczy mineralnych, domieszek poprawiających właściwości użytkowe. Po zarobieniu wodą tworzy jednorodną masę tynkarską o bardzo dużej przyczepności do podłoża. Po stwardnieniu wodoodporna. Przeznaczona do stosowania wewnątrz budynków, także w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności względnej (łazienki, natryski, sauny, itp.).

Przeznaczenie

Zaprawa przeznaczona jest do maszynowego lub ewentualnie ręcznego wykonywania tradycyjnych jedno i wielowarstwowych wypraw tynkarskich wewnątrz budynków. Nadaje się także do wykonywania tynków podkładowych pod tynki szlachetne. Podłożami mogą być ściany i stropy betonowe, z elementów ceramicznych, wapienno-piaskowych, z elementów z betonów lekkich, itp.

Dane techniczne

  • wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: kategoria CS II,
  • przyczepność do podłoża i symbol modelu pęknięcia: 0,2 MPa; FP: B,
  • absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym: kategoria W0,
  • współczynnik przepuszczalności pary wodnej μ: 7,3,
  • czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą:  ok. 3 godziny w temperaturze +20°C; ok. 1 godzina w temperaturze powyżej +25°C.

Uwaga

Xi preparat drażniący, działa drażniąco na oczy, układ oddechowy i skórę. Podczas pracy należy stosować odzież ochronną, chronić oczy i układ oddechowy, postępować z godnie z przepisami BHP.


Technical data

application temperature range:
5 - 25 °C
composition:
cement portlandzki, wapno hydratyzowane, wypełniacze mineralne, domieszki
expenditure:
1,4 (na 1mm grubości warstwy) kg/m²
fire classification - reaction to fire:
A1
granulation:
0,6 mm
mixing ratio:
ok. 7,2 l wody na 30 kg suchej mieszanki
thermal conductivity λ:
0,67 W/mK
thickness:
5 - 25 mm
amount in box:
30 kg
number of pieces per pallet:
36 item

Attachments

source of information pictures, videos, documents and product descriptions come from the web - Kreisel