Construction chemicals

Kreisel - tynk maszynowy cementowo-wapienny gładki 500

Kreisel - tynk maszynowy cementowo-wapienny gładki 500

Kreisel

Category: cement

product #: 16854

Priceunit price 15,82zł22,30złfor package   1.00 packagesales unit

PriceNET 15,82zł22,30zł PriceGROSS 19,46zł27,43zł

Add to cart Order multiples of: 1

Add to wish list Add to Compare Ask about product


Report an error in description »Product description

Uniwersalna drobnoziarnista zaprawa tynkarska w postaci przygotowanej fabrycznie suchej mieszanki spoiw mineralnych, wypełniaczy mineralnych i domieszek poprawiających właściwości użytkowe. Po zarobieniu wodą tworzy jednorodną masę tynkarską o bardzo dobrej urabialności i dużej przyczepności do podłoża. Nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Przeznaczenie

Zaprawa przeznaczona jest do mechanicznego lub ręcznego wykonywania gładkich wielowarstwowych wypraw tynkarskich bezpośrednio na ścianach murowanych z bloczków YTONG, HEBEL itp. z elementów ceramicznych, wapienno-piaskowych oraz na podłożach betonowych. Nadaje się również jako podkład pod tynki szlachetne i farby. 

Dane techniczne

 • gęstość objętościowa świeżej zaprawy: ok. 1,60 g/cm³,
 • gęstość objętościowa stwardniałej zaprawy: ok. 1,40 g/cm³,
 • wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: kat. CSII,
 • wytrzymałość na zginanie po 28 dniach: ≥ 1,0 MPa,
 • przyczepność do podłoża i symbol modelu pęknięcia: ≥ 0,2 MPa; FP: B,
 • zawartość powietrza: ok. 18%,
 • absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym: kategoria W0,
 • współczynnik przepuszczalności pary wodnej μ: 7,3,
 • zawartość rozpuszczalnego chromu VI: ≤ 0,0002%,
 • przechowywanie: Do 6 miesięcy od daty produkcji, w miejscach suchych i w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych,
 • produkt posiada wymagane dokumenty uprawniające do użytkowania.

Technical data

Adhesion:
≥ 0,2 MPa
application temperature range:
5 - 25 °C
composition:
wapno hydratyzowane, cement portlandzki, wypełniacze mineralne, domieszki
expenditure:
1,25 (na 1mm grubości warstwy) kg/m²
fire classification - reaction to fire:
A1
granulation:
do 0,5 mm
mixing ratio:
ok. 7,5 l wody na 30 kg suchej mieszanki
thermal conductivity λ:
0,67 W/mK
thickness:
5 - 15 mm
amount in box:
30 kg
amount in box:
42 kg

Attachments

source of information pictures, videos, documents and product descriptions come from the web - Kreisel