Kreisel - tynk maszynowy cementowo-wapienny gładki 500

Kreisel - tynk maszynowy cementowo-wapienny gładki 500

Producent: Kreisel

Kategoria: cementu

Produkt nr: 16854

Zamawiana wielokrotność liczby: 1 Dodaj do koszyka
cennikowa cena
jednostkowa netto
24,60zł
za opakowanie
promocyjna cena
jednostkowa netto
17,71zł
za opakowanie
minimalna handlowa
ilość produktu
1.00 opakowanie
jednostka
handlowa
1.00 opakowanie
całkowita cena
cennikowa netto
24,60zł
za 1.00 opakowanie
całkowita cena
promocyjna netto
17,71zł
za 1.00 opakowanie
cennikowa cena
jednostkowa brutto
30,26zł
za opakowanie
promocyjna cena
jednostkowa brutto
21,78zł
za opakowanie
minimalna handlowa
ilość produktu
1.00 opakowanie
jednostka
handlowa
1.00 opakowanie
całkowita cena
cennikowa brutto
30,26zł
za 1.00 opakowanie
całkowita cena
promocyjna brutto
21,78zł
za 1.00 opakowanie

Opis produktu

Uniwersalna drobnoziarnista zaprawa tynkarska w postaci przygotowanej fabrycznie suchej mieszanki spoiw mineralnych, wypełniaczy mineralnych i domieszek poprawiających właściwości użytkowe. Po zarobieniu wodą tworzy jednorodną masę tynkarską o bardzo dobrej urabialności i dużej przyczepności do podłoża. Nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Przeznaczenie

Zaprawa przeznaczona jest do mechanicznego lub ręcznego wykonywania gładkich wielowarstwowych wypraw tynkarskich bezpośrednio na ścianach murowanych z bloczków YTONG, HEBEL itp. z elementów ceramicznych, wapienno-piaskowych oraz na podłożach betonowych. Nadaje się również jako podkład pod tynki szlachetne i farby. 

Dane techniczne

 • gęstość objętościowa świeżej zaprawy: ok. 1,60 g/cm³,
 • gęstość objętościowa stwardniałej zaprawy: ok. 1,40 g/cm³,
 • wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: kat. CSII,
 • wytrzymałość na zginanie po 28 dniach: ≥ 1,0 MPa,
 • przyczepność do podłoża i symbol modelu pęknięcia: ≥ 0,2 MPa; FP: B,
 • zawartość powietrza: ok. 18%,
 • absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym: kategoria W0,
 • współczynnik przepuszczalności pary wodnej μ: 7,3,
 • zawartość rozpuszczalnego chromu VI: ≤ 0,0002%,
 • przechowywanie: Do 6 miesięcy od daty produkcji, w miejscach suchych i w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych,
 • produkt posiada wymagane dokumenty uprawniające do użytkowania.

Dane techniczne - właściwości

grubość warstwy:
5 - 15 mm
klasyfikacja ogniowa - reakcja na ogień:
A1
proporcje mieszania:
ok. 7,5 l wody na 30 kg suchej mieszanki
przyczepność do podłoża:
≥ 0,2 MPa
skład:
wapno hydratyzowane, cement portlandzki, wypełniacze mineralne, domieszki
uziarnienie:
do 0,5 mm
współczynnik przewodzenia ciepła λ:
0,67 W/mK
zakres temperatur stosowania:
5 - 25 °C
zużycie [kg/m²]:
1,25 (na 1mm grubości warstwy) kg/m²
ilość w opakowaniu:
30 kg
ilość w opakowaniu:
42 kg

Załączniki