Construction chemicals

Kreisel - zaprawa murarska Pozmur 115

Kreisel - zaprawa murarska Pozmur 115

Kreisel

Category: adhesive for porous concrete

product #: 16857

Priceunit price 8,83zł12,30złfor package   1.00 packagesales unit

PriceNET 8,83zł12,30zł PriceGROSS 10,86zł15,13zł

Add to cart Order multiples of: 1

Add to wish list Add to Compare Ask about product


Report an error in description »Product description

Zaprawa przeznaczona jest do wykonywania robót murowych na zewnątrz i wewnątrz budynków. Nadaje się m.in. do wznoszenia ścian i filarów z elementów ceramicznych, wapienno-piaskowych, betonowych, a także z elementów z betonów lekkich kruszywowych i komórkowych. 

Dane techniczne

  • gęstość objętościowa świeżej zaprawy: ok. 2,10 g/cm³,
  • gęstość objętościowa stwardniałej zaprawy: ok.1,80 g/cm³,
  • absorpcja wody spowodowana podciąga-niem kapilarnym: ≤ 0,86 kg/m2√min,
  • przepuszczalność pary wodnej μ (wartość tabelaryczna): 15/35,
  • wytrzymałość spoiny (wartość tabelaryczna): ≥ 0,15 MPa,
  • zawartość rozpuszczalnego chromu VI: ≤ 0,0002%,
  • przechowywanie: Do 6 miesięcy od daty produkcji, w miejscach suchych i w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych,
  • produkt posiada wymagane dokumenty uprawniające do użytkowania.

Technical data

amount in box:
25 kg
chloride content:
0,01 %
composition:
cement portlandzki, wapno hydratyzowane, wypełniacze mineralne, domieszki
Compressive strength [MPa]:
≥ 10,0 MPa
fire classification - reaction to fire:
A1
Flexural strength [MPa]:
≥ 2,0 MPa
granulation:
0 - 2 mm
kilograms per pallet:
1200 kg
thermal conductivity λ:
1,17 W/mK

Attachments

source of information pictures, videos, documents and product descriptions come from the web - Kreisel

Sort      Showas an

Customers also bought...

Baumaster - dysperbit DN

Baumaster - dysperbit DN

22,03zł29,43zł