Construction chemicals

Promat - klej K 84

Promat - klej K 84

Promat

Category: high temperature adhesives

product #: 3659

Priceunit price 20,41zł21,50złfor package   1.00 packagesales unit

PriceNET 20,41zł21,50zł PriceGROSS 25,10zł26,45zł

Add to cart Order multiples of: 1

Add to wish list Add to Compare Ask about product


Report an error in description »Product description

Promat®-K84 jest klejem specjalnym do użytku w ochronie przeciwpożarowej i technice wysokich temperatur.  Z reguły klej ten jest stosowany jako pomoc montażowa przy zamocowaniach mechanicznych. Klej Promat®- K84 jest używany do klejenia PROMATECT®-H, PROMATECT®-L i PROMATECT®-L500. Dotyczy to zarówno klejenia identycznych materiałów jak i ich kombinacji.Nadaje się też do klejenia płyt PROMATECT® do betonu i gazobetonu, z dodatkowym umocnieniem mechanicznym. Oprócz tego używa się go do uszczelniania kanałów wentylacyjnych PROMADUCT® i jako pomoc w montażu lekkich izolacji z włókna. Stosuje się w pomieszczeniach wewnętrznych, z wyjątkiem wilgotnych i mokrych.

Dane techniczne

 • stan fizyczny: ciekły
 • forma dostawy: płynna pasta
 • podłoże: suche,wolne od pyłu i tłuszczu
 • mycie narzędzi:niezwłocznie wodą
 • Aprobata Techniczna: AT-15-6004/03

Uwaga

 • Unikać kontaktu z oczami i skórą. Przy pracy stosować odpowiednie rękawice i okulary ochronne. W nagłym przypadku zastosować się do poniższych zaleceń:
  • Przy wdychaniu: nie dotyczy
  • Przy kontakcie ze skórą: natychmiast umyć woda z mydłem i dobrze spłukać.
  • Zdjąć nasiąknięte (preparatem) ubranie.
  • Przy kontakcie z oczami: oczy z otwartymi powiekami spłukiwać kilka minut pod bieżącą wodą
   i skonsultować się z lekarzem.
  • Przy połknięciu: wypłukać jamę ustną i popić dużą ilością wody. Nie wywoływać wymiotów.
  • Natychmiast zasięgnąć konsultacji lekarza.

Technical data

boiling point:
> 100 °C
bulk density:
1,7 kg/dm³
color:
grey
expenditure:
1,2 - 1,8 kg/m²
fire classification - reaction to fire:
produkt niepalny
setting time:
12 h
smell:
prawie bezwonny
storage temperature:
od +5 °C
temperature processing and applications:
+10 do +20 °C
amount in box:
1 kg

Attachments

source of information pictures, videos, documents and product descriptions come from the web - Promat