Promat - klej K 84

Promat - klej K 84

manufacturer: Promat

Category: high temperature adhesives

product #: 3659

Order multiples of: 1 Add to cart
price-list
net unit price
24,40zł
for package
discount price
net unit price
19,15zł
for package
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 package
unit
trading
1.00 package
total price
net list price
24,40zł
for 1.00 package
total price
discounted net price
19,15zł
for 1.00 package
price-list
gross unit price
30,01zł
for package
discount price
gross unit price
23,55zł
for package
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 package
unit
trading
1.00 package
total price
gross list price
30,01zł
for 1.00 package
total price
gross discount price
23,55zł
for 1.00 package

Product description

Promat®-K84 jest klejem specjalnym do użytku w ochronie przeciwpożarowej i technice wysokich temperatur.  Z reguły klej ten jest stosowany jako pomoc montażowa przy zamocowaniach mechanicznych. Klej Promat®- K84 jest używany do klejenia PROMATECT®-H, PROMATECT®-L i PROMATECT®-L500. Dotyczy to zarówno klejenia identycznych materiałów jak i ich kombinacji.Nadaje się też do klejenia płyt PROMATECT® do betonu i gazobetonu, z dodatkowym umocnieniem mechanicznym. Oprócz tego używa się go do uszczelniania kanałów wentylacyjnych PROMADUCT® i jako pomoc w montażu lekkich izolacji z włókna. Stosuje się w pomieszczeniach wewnętrznych, z wyjątkiem wilgotnych i mokrych.

Dane techniczne

 • stan fizyczny: ciekły
 • forma dostawy: płynna pasta
 • podłoże: suche,wolne od pyłu i tłuszczu
 • mycie narzędzi:niezwłocznie wodą
 • Aprobata Techniczna: AT-15-6004/03

Uwaga

 • Unikać kontaktu z oczami i skórą. Przy pracy stosować odpowiednie rękawice i okulary ochronne. W nagłym przypadku zastosować się do poniższych zaleceń:
  • Przy wdychaniu: nie dotyczy
  • Przy kontakcie ze skórą: natychmiast umyć woda z mydłem i dobrze spłukać.
  • Zdjąć nasiąknięte (preparatem) ubranie.
  • Przy kontakcie z oczami: oczy z otwartymi powiekami spłukiwać kilka minut pod bieżącą wodą
   i skonsultować się z lekarzem.
  • Przy połknięciu: wypłukać jamę ustną i popić dużą ilością wody. Nie wywoływać wymiotów.
  • Natychmiast zasięgnąć konsultacji lekarza.

Technical data

boiling point:
> 100 °C
bulk density:
1,7 kg/dm³
color:
grey
expenditure:
1,2 - 1,8 kg/m²
fire classification - reaction to fire:
produkt niepalny
setting time:
12 h
smell:
prawie bezwonny
storage temperature:
od +5 °C
temperature processing and applications:
+10 do +20 °C
amount in box:
1 kg

Attachments