Śnieżka - srebrzanka żaroodporna silikonowa

Śnieżka - srebrzanka żaroodporna silikonowa

Producent: Śnieżka

Kategoria: farby wysokotemperaturowe

Produkt nr: 24707

Zamawiana wielokrotność liczby: 1 Dodaj do koszyka
cennikowa cena
jednostkowa netto
8,04zł
za opakowanie
promocyjna cena
jednostkowa netto
7,88zł
za opakowanie
minimalna handlowa
ilość produktu
1.00 opakowanie
jednostka
handlowa
1.00 opakowanie
całkowita cena
cennikowa netto
8,04zł
za 1.00 opakowanie
całkowita cena
promocyjna netto
7,88zł
za 1.00 opakowanie
cennikowa cena
jednostkowa brutto
9,89zł
za opakowanie
promocyjna cena
jednostkowa brutto
9,69zł
za opakowanie
minimalna handlowa
ilość produktu
1.00 opakowanie
jednostka
handlowa
1.00 opakowanie
całkowita cena
cennikowa brutto
9,89zł
za 1.00 opakowanie
całkowita cena
promocyjna brutto
9,69zł
za 1.00 opakowanie

Opis produktu

Srebrzanka żaroodporna produkowana jest w oparciu o specjalne składniki odporne na podwyższoną temperaturę. Przeznaczona jest do dekoracyjno - ochronnego malowania wszelkich przedmiotów stalowych i żeliwnych narażonych na ciągłe lub okresowe działanie podwyższonych temperatur. Polecana do malowania: metalowych elementów pieców, grzejników, elementów grzewczych i instalacji CO, elementów układu wydechowego samochodów, a w szczególności tłumików oraz rur wydechowych. Srebrzanka po nałożeniu na metalowe elementy utwardza się po wpływem podwyższonej temperatury uzyskując w ten sposób wyższe parametry wytrzymałościowe.

Dane techniczne

  • doskonale przyczepna do podłoża,
  • szybko wysycha,
  • wyrób posiada wymagane dokumenty uprawniające do stosowania.

Uwaga

  • Produkt wysoce łatwo palny.
  • Produkt szkodliwy; zawiera ksylen, cykloheksanol.
  • Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; działa drażniąco na skórę.
  • Chronić przed dziećmi.
  • Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu ; nie wdychać gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy.
  • Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza; nie wprowadzać do kanalizacji; w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
  • Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Dane techniczne - właściwości

gęstość [g/cm³]:
0,91 g/cm³
ilość niezbędnych warstw:
1 - 2
kolor:
srebrny
odporność na temperaturę:
500 °C
wydajność [m²/l]:
15 m²/l
opakowanie [ml]:
200 ml

Załączniki