Construction chemicals

Sopro - spoiwo szybkowiążące do jastrychów Rapidur B5 (767)

Sopro - spoiwo szybkowiążące do jastrychów Rapidur B5 (767)

Sopro

Category: waterproofing walls

product #: 24609

Priceunit price 39,11zł52,40złfor item   1.00 itemsales unit

PriceNET 39,11zł52,40zł PriceGROSS 48,11zł64,45zł

Add to cart Order multiples of: 40

Add to wish list Add to Compare Ask about product


Report an error in description »Product description

Specjalny środek wiążący ulepszony tworzywem sztucznym do wytwarzania szybkowiążących, wysokowytrzymałych szybko dojrzewających jastrychów cementowych. Do jastrychów ogrzewanych, zespolonych, pływających i jastrychów na warstwie oddzielającej. Kruszywo o uziarnieniu 0-8 mm dodawane jest na budowie.

  • Klasyfikacja CT-C30-F6 zg. z normą PN-EN 13813 po 24 h, CT-C45-F7 po 3 dniach, CT-C55-F9 po 5 dniach, CT-C55-F9 po 28 dniach1
  • Możliwość układania płytek: po ok. 3 dniach; przy bardzo szczelnych okładzinach jak linoleum, PCV itp., jak i drewnianych lub parkiecie przy wilgotności końcowej ≤ 1,8 % wag
  • W pomieszczeniach i na zewnątrz
  • Przystosowany do podłóg ogrzewanych
  • Również do nanoszenia pompą
  • Produkt o niskiej zawartości chromianów zg. z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik XVII

Technical data

amount in box:
25 kg
application temperature range:
5 - 25 °C
expenditure:
2½ worka na 200 l mieszarkę
expenditure:
3,5 kg/m²
expenditure:
ok. 14,0 kg/m 2 przy 4 cm grubości jastrychu
expenditure:
ok. 350 kg/m 3 (Proporcje mieszania:1:4-1:5 części wagowo)
kilograms per pallet:
1000 kg
load foot traffic after:
6 - 10 h
mixing ratio:
1:4-1:5 = 25 kg Sopro Rapidur® B5 : 100-125 kg kruszywa jastrychowego o uziarnieniu 0-8 mm wg normy PN-EN
mixing ratio:
12620 (15-20 szufli) : 6-8 l wody (w zależności od wilgotności kruszywa i oczekiwanej konsystencji zaprawy)
number of pieces per pallet:
40 item
time use:
120 min.

Attachments

source of information pictures, videos, documents and product descriptions come from the web - Sopro