Sopro - zaprawa do cegieł nasiąkliwych z trasem, kolor KMT Plus

Sopro - zaprawa do cegieł nasiąkliwych z trasem, kolor KMT Plus

manufacturer: Sopro

Category: cementitious adhesives

product #: 24559

Order multiples of: 1 Add to cart
price-list
net unit price
37,50zł
for package
discount price
net unit price
26,21zł
for package
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 package
unit
trading
1.00 package
total price
net list price
37,50zł
for 1.00 package
total price
discounted net price
26,21zł
for 1.00 package
price-list
gross unit price
46,13zł
for package
discount price
gross unit price
32,24zł
for package
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 package
unit
trading
1.00 package
total price
gross list price
46,13zł
for 1.00 package
total price
gross discount price
32,24zł
for 1.00 package

Product description

Cena za opakowanie
 
Zaprawa
 
Zastosowanie:

Hydraulicznie wiążąca, cementowa, z dodatkiem trasu reńskiego zaprawa, grupa zapraw M5, do murowania i fugowania murów z cegieł o nasiąkliwości > 10%. Dzięki wysokiej zawartości trasu, specjalnej krzywej przesiewu i dodatkowej wodoszczelności zapewnia wysokie zabezpieczenie przed wapiennymi wykwitami, nie przepuszczającą wody strukturę i bardzo dobrą odporność na działanie czynników atmosferycznych.
 
Dane techniczne:
- właściwości: jest suchą zaprawą, która po wymieszaniu z wodą staje się gotowa do użycia. Jest łatwa i szybka w przygotowaniu, optymalnie trzyma się cegły, zapewnia przepuszczalność pary wodnej, przy wysokiej szczelności materiału i dzięki swojej elastyczności nie dopuszcza do powstawania rys skurczowych, spoina jest odporna na działanie czynników atmosferycznych, mrozu i oddziaływanie środowiska, tras reński wiąże resztki wodorotlenku wapnia i radykalnie zmniejsza ryzyko powstawania wykwitów i przebarwień, duża zawartość trasu powoduje zmniejszenie się powierzchni kapilarnej, a także zwiększenie szczelności zaprawy, co w efekcie końcowym wpływa na wysoką odporność na deszcz, specjalnie dobrane kruszywo ( udział poszczególnych frakcji ) zapewnia maksymalną szczelność zaprawy, porównywalną do zapraw fugowych,
- proporcje mieszania:
3,0-3,5 l wody : 25 kg Sopro KMT plus 182,
3,0-3,5 l wody : 25 kg Sopro KMT plus 198,
3,25-3,75 l wody : 25 kg Sopro KMT plus 199,
- czas użycia: ok. 60-90 minut; związanej zaprawy nie należy uzdatniać do ponownego użycia przez dodanie wody lub zmieszanie ze świeżą zaprawą,
- czas dojrzewania: ok. 5 minut,
- zużycie: ok. 40 kg/m2 dla muru o grubości 12 cm lub ok. 85 kg/m2 dla muru o grubości 25 cm. Przy jednostronnym fugowaniu murów z cegły – ok. 5 kg/m2, w zależności od rodzaju cegły (np. cegły z otworami), zużycie może wzrosnąć ok. 15%,
- temperatura stosowania: od +5 °C do +25 °C (podłoże, materiał, powietrze),
- opakowanie: 25 kg,
- ilość na palecie: 1000 kg,
- wyrób posiada wymagane dokumenty uprawniające do stosowania.
 
Uwaga:
Xi
produkt jest drażniący.
Chronić przed dziećmi.
Produkt działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę.
Stwarza ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
Zawarty w produkcie cement może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.


Attachments