Sopro - zaprawa drenażowa DM 610

Sopro - zaprawa drenażowa DM 610

Hersteller: Sopro

Kategorie:

Produkt #: 24538

Bestellen Sie bitte ein Vielfaches von: 1 In den Warenkorb
Listenpreises
Nettostückpreis
51,50zł
für Paket
Rabatt Preis
Nettostückpreis
37,39zł
für Paket
Der Mindestbetrag für den Handel
die Menge des Produkt
1.00 Paket
Einheit
Handel
1.00 Paket
Gesamtpreis
Nettolistenpreis
51,50zł
für 1.00 Paket
Gesamtpreis
Netto-Sonderpreis
37,39zł
für 1.00 Paket
Listenpreises
Bruttostückpreis
63,35zł
für Paket
Rabatt Preis
Bruttostückpreis
45,99zł
für Paket
Der Mindestbetrag für den Handel
die Menge des Produkt
1.00 Paket
Einheit
Handel
1.00 Paket
Gesamtpreis
Bruttolistenpreis
63,35zł
für 1.00 Paket
Gesamtpreis
Brutto Rabatt Preis
45,99zł
für 1.00 Paket

Produktbeschreibung

Cementowa zaprawa, z dodatkiem trasu do układania kamienia naturalnego, płytek i płyt w obszarach zewnętrznych i na podłogach w pomieszczeniach. Dzięki specyficznej krzywej przesiewu, uziarnienie do 8 mm, uzyskuje się podłoże o wysokiej przepuszczalności wody, charakteryzujące się niemal zerowym podciąganiem kapilarnym. Niezawodnie zapobiega uszkodzeniom, jakie powoduje penetrująca woda jak np. wykwity i zniszczenie struktury zaprawy w związku ze zwiększeniem się objętości zamarzającej wody na balkonach i tarasach.
 
Dane techniczne:
- kolor: jasnoszary,
- skurcz: < 0,5 mm/m; szczególnie niskie naprężenia,
- czas dojrzewania: ok. 3 minut,
- czas użycia: 3-4 godziny; związanej zaprawy nie należy uzdatniać do ponownego użycia przez dodanie wody lub zmieszanie ze świeżą zaprawą,
- proporcje mieszania: ok. 1,3-1,8 l wody na 25 kg zaprawy,
- grubość warstw: co najmniej 2 cm; przy obciążeniu ruchem kołowym co najmniej 4 cm; przy zastosowaniu na warstwie rozdzielającej co najmniej 5 cm,
- temperatura stosowania: od +5 °C do +30 °C (podłoże, materiał, powietrze), nie stosować, gdy istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia mrozu podczas lub bezpośrednio po obróbce,
- wytrzymałość na ściskanie: po 28 dniach ok. 25 N/mm2,
- wytrzymałość na zginanie: po 28 dniach ok. 4 N/mm2
- możliwość wchodzenia: po ok. 24 godzinach,
- możliwość obciążania: po ok. 7 dniach,
- odporność na oddziaływanie temperatury: od -50°C do +120°C,
- wodoprzepuszczalność: > 500 l/ m2/h (mierzona bez ciśnienia na warstwie zaprawy o grubości 3 cm),
- zużycie: ok. 16 kg/m2 na 1 cm grubości warstwy,
- opakowanie: 25 kg,
- ilość na palecie: 1000 kg,
- wyrób posiada wymagane dokumenty uprawniające do stosowania.
 
Uwaga:
Xi
produkt jest drażniący.
Produkt działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę.
Stwarza ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
Zawarty w produkcie cement może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.


Zubehör