Bauchemie

Sopro - zaprawa drenażowa DM 610

Sopro - zaprawa drenażowa DM 610

Sopro

Kategorie:

Produkt #: 24538

PreisStückpreis 36,51zł52,50złfür Paket   1.00 PaketVerkaufseinheit

PreisNETTO 36,51zł52,50zł PreisBRUTTO 44,91zł64,58zł

In den Warenkorb Bestellen Sie bitte ein Vielfaches von: 1

Zur Wunschliste hinzufügen Auf die Vergleichsliste Fragen zum Produkt


Einen Fehler in der Beschreibung melden »Produktbeschreibung

Cementowa zaprawa, z dodatkiem trasu do układania kamienia naturalnego, płytek i płyt w obszarach zewnętrznych i na podłogach w pomieszczeniach. Dzięki specyficznej krzywej przesiewu, uziarnienie do 8 mm, uzyskuje się podłoże o wysokiej przepuszczalności wody, charakteryzujące się niemal zerowym podciąganiem kapilarnym. Niezawodnie zapobiega uszkodzeniom, jakie powoduje penetrująca woda jak np. wykwity i zniszczenie struktury zaprawy w związku ze zwiększeniem się objętości zamarzającej wody na balkonach i tarasach.
 
Dane techniczne:
- kolor: jasnoszary,
- skurcz: < 0,5 mm/m; szczególnie niskie naprężenia,
- czas dojrzewania: ok. 3 minut,
- czas użycia: 3-4 godziny; związanej zaprawy nie należy uzdatniać do ponownego użycia przez dodanie wody lub zmieszanie ze świeżą zaprawą,
- proporcje mieszania: ok. 1,3-1,8 l wody na 25 kg zaprawy,
- grubość warstw: co najmniej 2 cm; przy obciążeniu ruchem kołowym co najmniej 4 cm; przy zastosowaniu na warstwie rozdzielającej co najmniej 5 cm,
- temperatura stosowania: od +5 °C do +30 °C (podłoże, materiał, powietrze), nie stosować, gdy istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia mrozu podczas lub bezpośrednio po obróbce,
- wytrzymałość na ściskanie: po 28 dniach ok. 25 N/mm2,
- wytrzymałość na zginanie: po 28 dniach ok. 4 N/mm2
- możliwość wchodzenia: po ok. 24 godzinach,
- możliwość obciążania: po ok. 7 dniach,
- odporność na oddziaływanie temperatury: od -50°C do +120°C,
- wodoprzepuszczalność: > 500 l/ m2/h (mierzona bez ciśnienia na warstwie zaprawy o grubości 3 cm),
- zużycie: ok. 16 kg/m2 na 1 cm grubości warstwy,
- opakowanie: 25 kg,
- ilość na palecie: 1000 kg,
- wyrób posiada wymagane dokumenty uprawniające do stosowania.
 
Uwaga:
Xi
produkt jest drażniący.
Produkt działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę.
Stwarza ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
Zawarty w produkcie cement może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.


Zubehör

Informationsquelle Bilder, Videos, Dokumente und Produktbeschreibungen stammen aus dem Web - Sopro