Sopro - zaprawa drenażowa DM 610

Sopro - zaprawa drenażowa DM 610

Producent: Sopro

Kategoria: kleje cementowe

Produkt nr: 24538

Zamawiana wielokrotność liczby: 1 Dodaj do koszyka
cennikowa cena
jednostkowa netto
51,50zł
za opakowanie
promocyjna cena
jednostkowa netto
37,39zł
za opakowanie
minimalna handlowa
ilość produktu
1.00 opakowanie
jednostka
handlowa
1.00 opakowanie
całkowita cena
cennikowa netto
51,50zł
za 1.00 opakowanie
całkowita cena
promocyjna netto
37,39zł
za 1.00 opakowanie
cennikowa cena
jednostkowa brutto
63,35zł
za opakowanie
promocyjna cena
jednostkowa brutto
45,99zł
za opakowanie
minimalna handlowa
ilość produktu
1.00 opakowanie
jednostka
handlowa
1.00 opakowanie
całkowita cena
cennikowa brutto
63,35zł
za 1.00 opakowanie
całkowita cena
promocyjna brutto
45,99zł
za 1.00 opakowanie

Opis produktu

Cementowa zaprawa, z dodatkiem trasu do układania kamienia naturalnego, płytek i płyt w obszarach zewnętrznych i na podłogach w pomieszczeniach. Dzięki specyficznej krzywej przesiewu, uziarnienie do 8 mm, uzyskuje się podłoże o wysokiej przepuszczalności wody, charakteryzujące się niemal zerowym podciąganiem kapilarnym. Niezawodnie zapobiega uszkodzeniom, jakie powoduje penetrująca woda jak np. wykwity i zniszczenie struktury zaprawy w związku ze zwiększeniem się objętości zamarzającej wody na balkonach i tarasach.
 
Dane techniczne:
- kolor: jasnoszary,
- skurcz: < 0,5 mm/m; szczególnie niskie naprężenia,
- czas dojrzewania: ok. 3 minut,
- czas użycia: 3-4 godziny; związanej zaprawy nie należy uzdatniać do ponownego użycia przez dodanie wody lub zmieszanie ze świeżą zaprawą,
- proporcje mieszania: ok. 1,3-1,8 l wody na 25 kg zaprawy,
- grubość warstw: co najmniej 2 cm; przy obciążeniu ruchem kołowym co najmniej 4 cm; przy zastosowaniu na warstwie rozdzielającej co najmniej 5 cm,
- temperatura stosowania: od +5 °C do +30 °C (podłoże, materiał, powietrze), nie stosować, gdy istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia mrozu podczas lub bezpośrednio po obróbce,
- wytrzymałość na ściskanie: po 28 dniach ok. 25 N/mm2,
- wytrzymałość na zginanie: po 28 dniach ok. 4 N/mm2
- możliwość wchodzenia: po ok. 24 godzinach,
- możliwość obciążania: po ok. 7 dniach,
- odporność na oddziaływanie temperatury: od -50°C do +120°C,
- wodoprzepuszczalność: > 500 l/ m2/h (mierzona bez ciśnienia na warstwie zaprawy o grubości 3 cm),
- zużycie: ok. 16 kg/m2 na 1 cm grubości warstwy,
- opakowanie: 25 kg,
- ilość na palecie: 1000 kg,
- wyrób posiada wymagane dokumenty uprawniające do stosowania.
 
Uwaga:
Xi
produkt jest drażniący.
Produkt działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę.
Stwarza ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
Zawarty w produkcie cement może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.


Załączniki