Sopro - zaprawa szczepna Repadur MH 851

Sopro - zaprawa szczepna Repadur MH 851

manufacturer: Sopro

Category: cementitious adhesives

product #: 24565

Order multiples of: 1 Add to cart
price-list
net unit price
119,70zł
for package
discount price
net unit price
86,90zł
for package
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 package
unit
trading
1.00 package
total price
net list price
119,70zł
for 1.00 package
total price
discounted net price
86,90zł
for 1.00 package
price-list
gross unit price
147,23zł
for package
discount price
gross unit price
106,89zł
for package
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 package
unit
trading
1.00 package
total price
gross list price
147,23zł
for 1.00 package
total price
gross discount price
106,89zł
for 1.00 package

Product description

Zapewnienie dobrej przyczepności pomiędzy podłożem betonowym a zaprawą wypełniającą systemu PCC Sopro Repadur 50. Umożliwienie łatwiejszego nanoszenia zaprawy renowacyjnej na wierzchołkach i/lub elementach budowlanych, które podlegają obciążeniom dynamicznym.
 
Dane techniczne:
- właściwości: Sopro Repadur MH jest jednym z elementów systemu do renowacji betonu Sopro, system Repadur Sopro jest systemem zapraw PCC tzn. systemem zapraw wytworzonych na bazie cementu i modyfikowanych tworzywem sztucznym, jest prefabrykowaną, suchą zaprawą z wysokogatunkowego cementu, materiałów wypełniających o starannie dobranych, zróżnicowanych frakcjach uziarnienia i specjalnych dodatków, po zmieszaniu z wodą tworzy łatwą w obróbce, szlamową, świeżą zaprawę,
- proporcje mieszania: ok. 5,4 l wody : 25 kg Sopro Repadur MH, 21 części wody : 100 części Sopro Repadur MH w postaci proszku,
- czas użycia: ok. 60 min,
- maksymalna średnica uziarnienia: 0,2 mm,
- konsystencja: szlamowa,
- gęstość świeżej zaprawy: ok. 2 kg/m3,
- wytrzymałość na odrywanie ≥ 1,5 N/mm2 po 28 dniach,
- zużycie: ok. 1,65 kg/m2 na 1 mm grubości nałożonej warstwy,
- temperatura stosowania: od +5 °C do +30 °C (podłoże, materiał, powietrze),
- kolor: szary,
- opakowanie: 25 kg,
- ilość na palecie: 100 kg,
- wyrób posiada wymagane dokumenty uprawniające do stosowania.
 
Uwaga:
Xi
produkt jest drażniący.
Chronić przed dziećmi.
Produkt działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę.
Stwarza ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
Zawarty w produkcie cement może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.


Attachments