Sopro - zaprawa szybkowiążąca Rapidur 460

Sopro - zaprawa szybkowiążąca Rapidur 460

manufacturer: Sopro

Category: cementitious adhesives

product #: 24550

Order multiples of: 1 Add to cart
price-list
net unit price
102,10zł
for package
discount price
net unit price
71,72zł
for package
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 package
unit
trading
1.00 package
total price
net list price
102,10zł
for 1.00 package
total price
discounted net price
71,72zł
for 1.00 package
price-list
gross unit price
125,58zł
for package
discount price
gross unit price
88,22zł
for package
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 package
unit
trading
1.00 package
total price
gross list price
125,58zł
for 1.00 package
total price
gross discount price
88,22zł
for 1.00 package

Product description

Cementowa, szybkowiążąca zaprawa wodoszczelna do szybkiego mocowania z możliwością wczesnego obciążania, przy osadzaniu ościeżnic drzwiowych, słupków, balustrad, montowaniu rur grzewczych, mocowaniu i stabilizowaniu elementów budowlanych, również narażonych na działanie wody, tamowaniu przesączeń wody, innych niż powierzchniowe, instalowaniu puszek i listew podtynkowych itp. W zastosowaniach basenowych do stabilizowania wszelkiego rodzaju rur i osprzętu (także podczas „próby wodnej”).
 
Dane techniczne:

- zalecane podłoża: wszystkie nośne, trwałe, szorstkie, mineralne podłoża w budownictwie lądowym naziemnym i podziemnym,
- proporcje mieszania: 1 cz. objętościowa wody : 3 cz. objętościowe Sopro Rapidur 460,
- czas użycia: 4-6 minut przy +23 °C i 50% względnej wilgotności powietrza 50%; niskie temperatury i zimna woda wydłużają, wyższe temperatury i ciepła woda skracają, te wartości, związanej zaprawy nie należy uzdatniać do ponownego użycia przez dodanie wody lub zmieszanie ze świeżą zaprawą,
- temperatura stosowania: od +5 °C do +25 °C (podłoże, materiał, powietrze), nie stosować podczas mrozów i na zamarzniętym podłożu,
- opakowanie: 25 kg,
- ilość na palecie: 1000 kg,
- wyrób posiada wymagane dokumenty uprawniające do stosowania.
 
Uwaga:
Xi
produkt jest drażniący.
Produkt działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę.
Stwarza ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
Zawarty w produkcie cement może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.


Attachments