Vg Orth - spoiwo wypełniające Füllgips FG 70

Vg Orth - spoiwo wypełniające Füllgips FG 70

Producent: Vg Orth

Kategoria: gipsu

Produkt nr: 18546

Zamawiana wielokrotność liczby: 40 Dodaj do koszyka
cennikowa cena
jednostkowa netto
1,24zł
za kg
promocyjna cena
jednostkowa netto
1,17zł
za kg
minimalna handlowa
ilość produktu
25.00 kg
jednostka
handlowa
25.00 kg
całkowita cena
cennikowa netto
31,00zł
za 25.00 kg
całkowita cena
promocyjna netto
29,25zł
za 25.00 kg
cennikowa cena
jednostkowa brutto
1,53zł
za kg
promocyjna cena
jednostkowa brutto
1,44zł
za kg
minimalna handlowa
ilość produktu
25.00 kg
jednostka
handlowa
25.00 kg
całkowita cena
cennikowa brutto
38,13zł
za 25.00 kg
całkowita cena
promocyjna brutto
35,98zł
za 25.00 kg

Opis produktu

Spoiwo gipsowe do wypełnień o zwiększonej wytrzymałości i przyczepności do podłoża MultiGips FG 70 służy do wypełniania połączeń ze stropem oraz bruzd instalacyjnych przy wykonywaniu ścian działowych MultiGips.

Przygotowanie podłoża   

Przed przystąpieniem do wypełnień należy usunąć luźno związane cząstki podłoża oraz oczyścić podłoże z kurzu. Powierzchnie ukośnego cięcia górnego rzędu płyt gipsowych należy starannie oczyścić z pyłu gipsowego.

Przygotowanie masy do wypełnień   

Worek gipsu do wypełnień (25 kg) wsypywać powoli do około 18 l. wody. Mieszać ręcznie lub za pomocą mechanicznej mieszarki wolnoobrotowej do uzyskania jednorodnej, wolnej od grudek masy.

Wykonanie wypełnień   

Należy dokładnie wypełnić spoinę przygotowaną masą, warstwę gipsu należy odciąć kielnią bezpośrednio przy krawędzi stropu. Pojemnik i narzędzia po użyciu należy natychmiast wyczyścić wodą.

Uwaga

Przy zakupie poniżej 24 t (dostawa całopojazdowa) cena ustalana i ndywidualnie. Paleta KN-WO 29.50 zł/szt. z możliwością zwrotu, paleta jednorazowa 5.00 zł/szt.


Dane techniczne - właściwości

ciężar nasypowy:
620 kg/m³
czas obróbki:
70 min.
czas wysychania [dni/dzień]:
14 dni/dzień
ilość kg na palecie:
1000 kg
Ilość sztuk na palecie:
40 szt.
ilość w opakowaniu:
25 kg
minimalna temperatura stosowania:
+ 5 °C
uziarnienie:
0,2 mm
współczynnik przewodzenia ciepła λ:
0,28 W/mK
wydajność [l/kg]:
1,25 l/kg
wytrzymałość na ściskanie [MPa]:
≥ 2 MPa
wytrzymałość na zginanie [MPa]:
≥ 1,0 MPa
zużycie [kg/m²]:
0,9 - 1 kg/m²

Załączniki